Bestemmingsplannen in ontwikkeling

Ter inzage  

 

 

Voorbereidingsbesluit Bodemkwaliteit

 

Niet ter inzage

 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"