Inleiding

Op 20 maart 2020 ontving de gemeente Terneuzen het verzoek van Hillgate Investments, De Nijs-Soffers Bouwgroep, Albert Heijn, Lidl en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om medewerking bij de realisatie van hun plannen. Het gaat hierbij om de verplaatsing van AH en Lidl naar de Sasse Poort en de herontwikkeling van de bestaande winkellocaties in het centrum tot woningbouw.

Bestemmingsplan Sasse Poort afgerond

Het bestemmingsplan Sasse Poort, Sas van Gent en het besluit hogere waarde geluid hebben van  donderdag 21 oktober tot en met woensdag 1 december 2021 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan Sasse Poort onherroepelijk in werking is getreden per 3 december 2021. De bestemmingsplan procedure is hiermee volledig afgerond.

De initiatiefnemers zijn nu begonnen met de voorbereidingen voor de omgevingsvergunningen voor de supermarkten.

Stukken inzien op Ruimtelijkeplannen.nl zoek op identificatienummer NL.IMRO.0715.BPSVG09-VG01

Meer informatie kunt u vinden op de pagina 'Algemene informatie'.