Inventarislijst Woo verzoeken

We hebben een aantal verzoeken ontvangen om stukken openbaar te maken over het voorgenomen besluit van het college om mee te werken aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om gedurende tien jaar het pand aan Handelspoort 1 in Terneuzen te gebruiken als regionale opvanglocatie. De verzoeken hebben we ontvangen op grond van de Wet open overheid (Woo). De relevante stukken kunt u vinden in de inventarislijst Woo verzoeken en gaan over:

  • De afspraak in Zeeland dat er in de gemeenten Terneuzen, Goes en Middelburg een regionale opvang komt met inbegrip van onderliggende stukken;
  • Het onderzoek van het COA naar de mogelijkheden van het pand aan de Handelspoort 1;
  • Het voorgenomen besluit van uw college om medewerking te verlenen, inclusief onderliggende stukken;
  • Alle correspondentie tussen de gemeente Terneuzen en het COA over het plan om het pand aan de Handelspoort 1 te gebruiken als regionale opvanglocatie voor asielzoekers.
Nr. Datum Document Beoordeling Woo
1. 14-11-2022

OZO Zeeuwse afspraken asielopvang

terneuzen.nl, bestuur en organisatie, raad, ingekomen stukken, zoeken op: 2023-02-02 B1
Openbaar Artikel 3.1 
2. 29-11-2022 OZO Zeeuwse afspraken asielopvang - bijlage Openbaar Artikel 3.1 
3. 02-04-2024

Voorgenomen besluit college van B&W 2024_BW_00334

terneuzen.nl, bestuur en organisatie, college, besluitenlijsten, 2024, april, 2024-04-02, agendapunt 33.
Openbaar Artikel 3.1 
4. 02-04-2024 Tekst van het voorgenomen besluit van B&W 2024_BW_00334 Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e
5. 27-09-2022  Papieren schouw Handelspoort  Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
6. 20-08-2023 Quickscan Handelspoort Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
7. 22-09-2022 Mail COA-Terneuzen: Handelspoort als 2e optie Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
8. 23-08-2023 WhatsApp COA-Terneuzen: Handelspoort als mogelijke locatie Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
9. 14-01-2024 Mail COA-GT: i.v.m. mogelijke duur vergunning Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
10. 31-01-2024 WhatsApp COA-Terneuzen: i.v.m. duur ROL Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
11. 15-02-2024 Mail COA-GT: i.v.m. startoverleg procedure Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
12. 05-03-2024 WhatsApp COA-Terneuzen: nog geen huurovereenkomst, verwachte ingebruikname Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
13. 18-03-2024 Mail Proruimte (namens COA)-Terneuzen: Stukken vooroverleg (4 stuks) Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
14. 18-03-2024 Stuk 1 mail ProRuimte (13): PRU_Principeverzoek_Handelspoort 1_Terneuzen_18032024 Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
15. 18-03-2024 Stuk 2 mail ProRuimte (13): Concept planning BOPA Handelspoort 1, Terneuzen Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
16. 11-03-2024 Stuk 3 mail ProRuimte (13): Aanvullend memo planologie t.b.v. COA-locatie Handelspoort 1 Terneuzen Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
17. 29-02-2024 Stuk 4 mail ProRuimte (13): Vlekkenplan beoogde inrichting terrein Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
18. 08-04-2024 Mail COA-Terneuzen: plattegrond omgeving (1 stuk) Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e 
19. 08-04-2024 Stuk 1 plattegrond Handelspoort 1 Deels openbaar Artikel 5.1 lid 2.onder e