Dichter bij het recht door samenwerking met SRV

De gemeente Terneuzen werkt samen met vijf andere Zeeuwse gemeenten om de toegang tot rechtsbescherming voor haar inwoners te verbeteren. Samen Recht Vinden (SRV) is er voor alle Zeeuwse inwoners.

Heeft u een (dreigend) conflict met bijvoorbeeld een instantie of een leverancier? Kom dan langs tijdens het spreekuur om uw situatie te bespreken. SRV luistert naar beide partijen en kan ook bemiddelen als dat nodig is. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig. Voor inwoners van Zeeland is deze hulp gratis.

Spreekuur

In Terneuzen is het spreekuur in de bibliotheek. U kunt zich tijdens kantoortijden (9.00-17.00 uur) telefonisch aanmelden via tel. 06 3420 8414 of online via www.samenrechtvinden.nl. Het is ook mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen tijdens een van de spreekuren. Kijk voor meer informatie op de website van SRV.