Cultureel erfgoed uitgelicht

Wist u dat we in onze gemeente ruim tweehonderd gemeentelijke en Rijksmonumenten hebben? Denk hierbij aan molens, kerken, woonhuizen, voormalige gemeentehuizen en scholen, maar ook aan agrarisch en archeologisch erfgoed. We werken aan een kerkenvisie voor al onze religieuze panden in de gemeente. Het nieuwe archeologiebeleid zijn we aan het afronden. Daarnaast starten we met het opstellen van beleid voor ons agrarisch erfgoed.

Heeft u een monument dat u wilt verbouwen of verduurzamen? Of bent u benieuwd naar archeologisch onderzoek in onze gemeente? Overweegt u een herbestemming van uw leegstaand monument? Of bent u misschien geïnteresseerd in subsidiemogelijkheden? Kijk dan op onze webpagina over cultureel erfgoed.

Enquête en filmpje kerkenvisie

Tot 23 maart kunt u uw mening geven over de kerkenvisie. Kijk hiervoor op doemee.terneuzen.nl. Graag horen we hoe u denkt over de waarde en betekenis van kerkgebouwen, het gebruik ervan en over eventuele herbestemming van (leegstaande) gebouwen die geen religieuze functie meer hebben. In april organiseren we een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp en een vervolgsessie met de kerkeigenaren