Nieuwbouw kerncentrales en aanlanding wind op zee

Via een aantal grote projecten werkt het Rijk aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Nederland heeft verschillende schone energiebronnen nodig om in 2035 geen CO2 meer uit te stoten bij de opwekking van elektriciteit. Momenteel onderzoekt het Rijk de opening van twee nieuwe kerncentrales. Borssele is een van de locaties die zij onderzoekt. Daarnaast spelen windmolens op zee een belangrijke rol in het verduurzamen van het energiesysteem. Voor de aanlanding hiervan is ook onze regio in beeld. Het Rijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedenken over de plannen. Daarom kunt u binnenkort uw mening geven over deze twee initiatieven.

Van 23 februari tot en met 4 april kunt u het voornemen en voorstel voor participatie nieuwbouw kerncentrales inzien. Hierin leest u wat het plan inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. In dezelfde periode kunt u de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) voor Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) inzien. Hierin staat welke routes en aanlandlocaties worden onderzocht en hoe dit zal gebeuren.

Informatiebijeenkomsten

Het Rijk organiseert informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw kerncentrales en VAWOZ.

  • Maandag 26 februari, 20.00-21.00 uur: online webinar op www.overkernenergie.nl.
  • Woensdag 6 maart, 19.00-21.00 uur: in het Churchill Hotel, Terneuzen. Met themagesprekken over de procedure van de nieuwbouw.

Aanmelden is niet nodig. Hier vindt u meer informatie over de informatiebijeenkomsten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nationale energieprojecten in onze regio op onze website. Hier vindt u informatie over deze en andere projecten, over de informatieavonden en over de mogelijkheden om uw reactie te geven.