Nieuwsjaarsspeech burgemeester

Tijdens het nieuwjaarsconcert op maandag 8 januari 2024 heeft burgemeester Erik van Merrienboer onderstaande speech gehouden.

Bedankt kindercollege voor jullie aanwezigheid. En bedankt kinderburgemeester voor deze mooie aankondiging. Ik ben trots dat we deze toppers hebben geïnstalleerd voor het eerste kindercollege. Sem, Lena en Femke kunnen aandacht vragen voor onderwerpen die zij belangrijk vinden, en ook andersom kunnen wij advies vragen. Zo staan we op een mooie manier in contact met de jeugd.

Maar eerst even terug naar waarvoor we hier zijn vanavond. Welkom allemaal bij dit tweede nieuwjaarsconcert van de gemeente Terneuzen. Een nieuwe traditie is geboren om samen het nieuwe jaar muzikaal in te luiden. Ik ben blij om te zien dat we nog meer mensen dan vorig jaar mogen verwelkomen. Welkom bij deze feestelijke start van dit nieuwe jaar. Ik wens u allen een voorspoedig 2024 toe met veel geluk en gezondheid, optimisme en vertrouwen. Maar ook veiligheid, verdraagzaamheid én verbinding.

We willen graag een gastvrije gemeente zijn voor u, voor alle inwoners, maar ook voor ondernemers en bezoekers. We hebben in onze regio veel contrasten die het aantrekkelijk maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Water en land, dorpen en steden, natuur en industrie en rust en dynamiek. In onze gemeente van contrasten mag iedereen zichzelf zijn en meedoen. Elke inwoner moet zich gesteund voelen. We streven naar Terneuzen als inclusieve gemeente, waar mensen fijn met elkaar samen leven. Van wie u houdt, wat u gelooft of hoe u eruitziet, spelen hierbij geen rol. Een vreedzame en veilige samenleving kan alleen groeien en bloeien als we elkaar accepteren en waarderen om wie we zijn. Onze samenleving is een mooi samenspel van onze tegenstellingen. Die we samen bouwen tot wat het is. Mijn oproep is dan ook, blijf met elkaar in verbinding. Polarisatie en onbegrip kunnen we overbruggen als we oprecht geïnteresseerd blijven in elkaar en elkaar blijven opzoeken. Contact met elkaar is ontzettend belangrijk. Een mooi voorbeeld was het diner op Tweede Kerstdag hier in dit theater. Niemand hoeft zich eenzaam te voelen als we er voor elkaar zijn.

We hebben elkaar veel te bieden in Terneuzen. In de gemeente, in de kernen, in de wijk. Daarom vinden we het belangrijk om de kracht van onze inwoners te gebruiken. Meld u aan voor het buurtplatform Hoplr om in contact te blijven met uw omgeving. Via doemee.terneuzen.nl kunt u ook meedenken met projecten, en met uw mening kunnen we als gemeente aan de slag.

In onze inclusieve samenleving willen we ook dat onze tijdelijke inwoners zich welkom voelen. Denk aan de asielzoekers die een plek vinden in onze noodopvanglocaties. Ook de opvang van Oekraïners blijft zolang er geen uitzicht is op vrede in dat land. En sinds afgelopen jaar hebben we een extra opvang voor inwoners die nergens meer terecht kunnen. Bij het project Skaeve Huse kunnen deze mensen wonen in een prikkelarme omgeving.

Ook arbeidsmigranten zijn een groot onderdeel van onze samenleving vol contrasten. Zij wonen vaak met collega’s tijdelijk in onze wijken. Dit gaat in veel gevallen goed, maar helaas ondervinden buurtbewoners soms ook hinder. Dit blijft onderwerp van gesprek om samen oplossingen te zoeken. We hebben deze krachten namelijk hard nodig voor het werk dat ze hier uitvoeren. Ze zijn een belangrijk deel van onze beroepsbevolking en daardoor zorgen we samen voor onze economische ontwikkeling.

Naast een goede economische ontwikkeling willen we ook zorgen voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. Talent blijven aantrekken en de bereikbaarheid vergroten. We noemen dat samen de brede welvaart. Dat komt naar voren in de Regiodeal en de vele andere projecten waaraan we werken. Vanuit het Rijk hebben we hulp toegezegd gekregen. We vertrouwen erop dat die extra aandacht van het Rijk voor onze regio blijft, ook door het rapport Elke Regio Telt van afgelopen jaar.

Het aanbieden van goed onderwijs blijft een belangrijke schakel om talent te ontwikkelen dat in onze krachtige regio nodig is en om als woonregio aantrekkelijk te blijven. Dit komt terug in de ontwikkeling van een brede onderwijscampus, Campus Terneuzen aan de Vliegende Vaart. Daar gaan we stap voor stap naar de concrete uitwerking.

Aandacht voor goede infrastructuur en bereikbaarheid staat in Terneuzen ook op de kaart. Dit jaar gaat het eindelijk gebeuren, de opening van de Nieuwe Sluis. Binnen het sluizencomplex dat voortaan met de naam Noordzeesluizen door het leven gaat. Een belangrijke internationale schakel in de scheepvaart tussen Rotterdam en Parijs. Mobiliteit gaat ook over de verbinding per spoor, we gaan verder met de plannen voor treinen tussen Terneuzen en Gent. En wat betreft het wegverkeer kijken velen van jullie uit naar de verlenging van de Laan van Othene. Daar gaat binnenkort de eerste schop in de grond. Voor de wandelaars en fietsers kunnen we hierdoor ook het Rondje Kreek afronden.

We zijn ook bezig met het zorgen voor aantrekkelijke en gezonde binnensteden en kernen. Verschillende ontwikkelingen voor Sas van Gent. Sluiskil en Axel staan op stapel of zijn in uitvoering. Daarnaast hebben we het Totaalplan Binnenstad Terneuzen. De nieuwe binnenstad waaraan we werken is van ons allemaal. En daarom is het fijn om die betrokkenheid van de inwoners en ondernemers te voelen. Om voor iedereen dichtbij en toegankelijk te zijn, openen we daarom ook in het nieuwe jaar ons projectbureau in de Noordstraat. Hier kunt u gemakkelijk binnenstappen om de ontwikkelingen te bekijken en te bespreken.

Tot slot zijn klimaat en duurzaamheid belangrijke thema’s. We moeten met elkaar zorgen voor de planeet. In het groot als het gaat om transitie van de industrie. Maar ook klein, als het gaat om wat u zelf thuis kan doen. U kunt sinds kort een kijkje nemen in de bespaarstudio in de hal van het stadskantoor. Een fysiek punt voor al uw vragen over energie besparen. Mooi om te zien, is dat het Duurzaamheidsfonds werkt. Beheerders van zonneparken dragen elk jaar een bedrag bij aan dit fonds. Dit fonds keert vervolgens weer uit aan duurzame initiatieven in de buurt van een park. Samen moeten we zorgen voor de juiste balans.

Geachte aanwezigen, ik rond af. 2024 is een belangrijk jaar. Met de opening van sluis staan de spotlights op Terneuzen. En als die spotlights dan op Terneuzen staan, wat zien anderen dan? Ik hoop dat gezien wordt dat we in Terneuzen samen onze verantwoordelijkheid en onze rol pakken in de regio. Dat we blijven werken aan balans en vertrouwen in de samenleving. En dat we verbinding blijven zoeken met elkaar. Onze gemeente is voor velen een thuishaven. Met contrasten, trots, trouw en toekomst. Maar ook toekomstgericht, stoer en vertrouwen wekkend. Dat zijn onze krachten. En het zijn dan ook die krachten die we hebben gebundeld in een moderne en zichtbare nieuwe uitstraling voor onze gemeente. Daarom presenteer ik jullie – als verrassing bij de start van dit bijzondere jaar – het nieuwe logo van Terneuzen!