Ontwikkelingen Schone Lucht Akkoord in de gemeente Terneuzen

In januari 2023 ondertekende wethouder Laszlo van der Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid) het Schone Lucht Akkoord (SLA). Samen met in- en externe betrokkenen starten we in februari 2024 met het opstellen van een uitvoeringsagenda voor het SLA. In deze uitvoeringsagenda staan luchtgerelateerde thema’s waarop wij actie moeten ondernemen. Denk hierbij aan de thema’s mobiliteit, industrie en binnenvaart.

Binnenkort starten wij ook met een pilot ‘satelliet gebaseerde luchtkwaliteitsmonitoring’. Dit doet Caeli B.V., een bedrijf dat gespecialiseerd is in het monitoren van luchtkwaliteit met behulp van satellietdata. Caeli brengt de maandgemiddelde fijnstofconcentraties in de periode juli tot en met december 2022 in onze gemeente in beeld. Met de halfjaarcijfers krijgen we een beeld van de fijnstofconcentraties op wijkniveau. We gebruiken deze om keuzes te maken waarmee we onze luchtkwaliteit verbeteren.

Aanleiding

Het ondertekenen van het akkoord was een van de belangrijke aanbevelingen in het eindrapport van het onderzoeksproject ‘Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone’. Het SLA is een akkoord tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Het doel van dit SLA is om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zo dragen wij bij aan een betere gezondheid van onze inwoners. Daarnaast past het bij onze ambitie uit het bestuursakkoord. Hierin staat dat we vooraan willen lopen op het gebied van duurzaamheid.