Opvang vluchtelingen Oekraïne aan Westkade 67 in Sas van Gent

Het college heeft besloten om vanaf de tweede week van februari Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het pand Westkade 67 in Sas van Gent. Er is nog steeds sprake van een aanhoudende instroom van vluchtelingen naar Nederland. Daarmee blijft ook de vraag naar opvangplekken actueel.

Landelijk is er nog steeds sprake van een zeer hoog bezettingspercentage. Daarnaast verloopt het plaatsen van mensen moeizaam. Het Rijk heeft de gemeenten daarom eerder al zeer dringend verzocht om een bijdrage te leveren in het beschikbaar stellen van extra bedden.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Westkade 67

Het college vindt het belangrijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarom gebruiken wij het pand Westkade 67 in Sas van Gent tot 1 maart 2025 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In dit pand waren tot voor kort arbeidsmigranten gehuisvest. Vanaf de tweede week van februari vangen wij hier de mensen op. Het gaat in totaal om ongeveer 30 personen. Een deel van de mensen komt uit de Redoute en een deel rechtstreeks uit Oekraïne.