Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

Dinsdagavond 19 maart 2024 controleerden toezichthouders van de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden 51 woningen in Sluiskil, Terneuzen en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

Vastgestelde overtredingen

  • 28 woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
  • Acht woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften. 
  • In zes woningen stelden de toezichthouders overtredingen vast van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit betreffen bouwkundige zaken, zoals veilig gebruik van de trap, schimmel op muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet beantwoorden aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.  
  • 82 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de Basisregistratie Personen (BRP). 
  • In één woning bleek overtreding van de voorschriften van de verleende vergunning voor flexwonen.
  • Voor drie woningen is meer onderzoek nodig en bij zes woningen moeten de toezichthouders opnieuw controleren. 

Opgeloste overtredingen

De toezichthouders bezochten ook verschillende adressen voor een hercontrole op flexbewoning. Het gaat om adressen waar eigenaren en huisvesters eerder al een voornemen last onder dwangsom hebben gekregen. Eigenaren van veertien woningen gebruiken de woning nu wel volgens de geldende regels.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente controleerde op vergunningen voor kamerverhuur, Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, overbewoning, overlast voor de omgeving en uitbuiting (bijvoorbeeld economische of seksuele uitbuiting) en registratie in de Basisregistratie Personen. Ook keken de toezichthouders of de brandveiligheidvoorschriften in acht werden genomen. Dit doen ze door controle op bijvoorbeeld de aanwezigheid en werking van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde cv-installatie. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Handhaving

De gemeente schrijft de woningeigenaren aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom. Hiermee verplicht de gemeente eigenaren om iets te doen of juist te laten, oftewel de ‘last’. Geeft de eigenaar hier niet op tijd gevolg aan, dan moet hij een bedrag aan de gemeente betalen. Dit noemen we de ‘dwangsom’.

Controles

De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het doel is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen. De gemeente geeft een signaal af aan ondernemers en inwoners dat we optreden bij overtredingen. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand de regels overtreedt.

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Ook inwoners en ondernemers hebben een rol om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.