Onderhoud aan Hoofdweg Zuiddorpe

Vanaf half juni voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de Hoofdweg Zuid en Noord in Zuiddorpe. Zuiddorpe wordt een 30 kilometer per uur-zone. Aannemingsbedrijf De Bokx voert de straatwerkzaamheden uit.

De straatwerkzaamheden aan Hoofdweg Zuid starten op 17 juni en duren tot 19 juli 2024. Het fietspad wordt een voetpad. Aan één kant vervangen we het voetpad door een groenstrook. Er geldt voortaan een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, omdat fietsers vanaf nu op de rijbaan moeten fietsen. Hiervoor treffen we extra verkeersmaatregelen. 

Hoofdweg Noord

Het straatwerk aan de Hoofdweg Noord vindt plaats tussen half oktober en half november. Ook in deze straat geldt na de werkzaamheden een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en moeten fietsers op de rijbaan fietsen.

Een rijstrook

Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook vrij voor doorgaand verkeer.

Asfaltwerk

Naast de straatwerkzaamheden voeren we ook asfaltwerk uit. Tussen half augustus en half september asfalteren we in Hoofdweg Zuid en Hoofdweg Noord diverse weggedeelten. We stemmen de straat- en asfaltwerken op elkaar af.  

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Rico Bos van Team Techniek via tel. 14 0115.