Terneuzen start met culturele broedplaats

Terneuzen krijgt een culturele broedplaats in de oude Philipsfabriek aan de Mr. F.J. Haarmanweg. Hier gaan kunstenaars en creatievelingen werken aan verschillende maatschappelijke opgaven op het gebied van energie, voedsel en water. Hierbij zoeken ze de samenwerking met ondernemers, instellingen, inwoners en de overheid.

Actuele vraagstukken, kansen en uitdagingen in Terneuzen vormen de inspiratie voor de projecten van de broedplaats. Die komen samen in drie thema’s: water, voedsel en energie. Kunstenaars en ontwerpers die zich bezighouden met de vraagstukken worden uitgenodigd om hun projecten te ontwikkelen in de broedplaats in Terneuzen. Zo kan een ontwerper bijvoorbeeld aan de slag gaan om oplossingen te bedenken voor vervuild water of kan een kunstenaar verbeelden hoe zonne- en windenergie kan opgaan in het landschap.

Cultureel programma

De broedplaats organiseert regelmatig projecten in de binnenstad van Terneuzen. In en rond het cultuurkwartier zijn kunstwerken en exposities te zien. Hiervoor worden niet alleen kunstenaars en ontwerpers uit Zeeland betrokken, maar ook Vlaamse en internationale kunstenaars krijgen de mogelijkheid om hieraan bij te dragen. Specifiek biedt de broedplaats ruimte aan jonge creatievelingen. Zo krijgen pas afgestudeerden de ruimte om in Terneuzen hun werkpraktijk te ontwikkelen.

Culturele etalage

Het eerste resultaat van de broedplaats is te zien rondom de opening van de Nieuwe Sluis in oktober. Beeldend kunstenaars, ontwerpers, architecten en filmmakers werken aan verschillende uitingen die eerst in de binnenstad en daarna in de locatie van de nieuwe broedplaats te zien zijn.

Meedenken

In het voorjaar van 2024 was een eerste bouwbijeenkomst om met creatieve professionals na te denken over de komst van een culturele broedplaats. Hun inbreng en wensen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de broedplaats. Kunstenaars hebben hun voorkeur uitgesproken voor een industriële locatie, liefst in de buurt van het water. Die is gevonden in de voormalige fabriekshal vlakbij het kanaal Gent-Terneuzen. 

Broedplaats

Een broedplaats is een fysieke plek met het karakter van een community waarin creatievelingen mogen experimenteren, elkaar inspireren en enthousiasmeren. De opgedane kennis en kunde wordt gedeeld met en achtergelaten voor anderen. Broedplaatsen dragen bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsomgeving en zorgen voor een innovatieve aanpak van maatschappelijke opgaven.

Regio Deal North Sea Port District

Het creëren van culturele broedplaatsen is een subproject van de Regio Deal North Sea Port District met als doel om het innovatieve, creatieve en baanbrekende karakter van het district tot leven te brengen. Het doel van de deal is om het toonaangevende gebied te ontwikkelen en de leefbaarheid en het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven te verhogen. Investeren in het cultureel landschap en -klimaat is hiervan een onderdeel.

Cultuurbeleid gemeente

Als gemeente willen we dat Terneuzen op het terrein van kunst en cultuur nog aantrekkelijker wordt voor de inwoners en de bezoekers en zij die zich hier willen vestigen. Cultuur draagt bij aan leefbaarheid en welbevinden van inwoners. De inzet van broedplaatsen past hier ook bij.

Meer informatie?

Bekijk het filmpje