Veilige zeehavens: werk niet mee aan criminaliteit

Wie in de haven werkt kan in aanraking komen met criminaliteit. Want criminele organisaties misbruiken goederenstromen, medewerkers en organisaties om drugs te smokkelen via de havens.


De website is voor iedereen die in de haven werkt en onderneemt. Hier leert u signalen van criminaliteit herkennen en wat u kunt doen als u daarmee te maken krijgt. Zo beschermt u uzelf en versterkt u uw organisatie. Samen maken we de zeehavens veiliger.

Van preventie tot vervolging

Alle partijen werken samen om criminaliteit in de havens te bestrijden op allerlei manieren. Onder andere door hekwerken te plaatsen, controles uit te voeren en opsporingsonderzoeken te doen. Daarnaast adviseren we organisaties en trainen we medewerkers in de haven op het herkennen van en omgaan met criminaliteit. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn er ook campagnes, e-learnings en een website.

Samenwerking

De website is een initiatief van Mainport Zeehavens Zeeland – West-Brabant. De gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk, Politie, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk bundelen hierin hun krachten. Dit maakt de zeehavens weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit én pakt criminelen aan, zodat het hier veilig werken en goed ondernemen is.