Zomerschool Terneuzen opent voor de tiende keer haar deuren

Op donderdag 11 juli opent Zomerschool Zeeuws-Vlaanderen opnieuw haar deuren. Op de Zomerschool krijgen kinderen een extra steuntje in de rug op het gebied van bijvoorbeeld lezen of rekenen. Peuters (2-4 jaar) die extra taalstimulering kunnen gebruiken, kunnen drie weken lang vier dagdelen per week terecht op hun peutergroep.

In Terneuzen is basisschool De Twijn de gastschool. De gemeenten Hulst en Sluis doen dit jaar voor het eerst mee. Er doen in totaal 130 kinderen mee in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, van 26 Zeeuws-Vlaamse scholen. 

Groot succes

Wethouder Sonja Suij (Onderwijs): “Voor de tiende keer in de gemeente Terneuzen doen wij mee aan de Zomerschool. Het is duidelijk dat dit initiatief een groot succes is en dat we er trots op zijn om dit jaar opnieuw mee te doen. De samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten is een teken van een sterke en effectieve samenwerking. Dit draagt bij aan de verbetering van het onderwijs zelf, maar is vooral goed voor de leerlingen, die hier het meeste van profiteren. Het team van de Zomerschool verzorgt levensecht leren. Dit betekent dat het leren wordt ondersteund door praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Door de inzet van ruim twee weken zomerschool streven we naar het verhogen van kansengelijkheid voor kinderen.”

Wie organiseert het? 

De organisatie van de Zomerschool ligt in handen van de drie gemeenten, de schoolbesturen Elevantio en Escalda (gemeente Sluis). Daarbij werken we samen met de betrokken kinderopvangorganisaties. Het zomerschoolteam bestaat uit ruim twintig professionals. Er is ruimte voor bewegend en spelend leren, creatieve vakken, technologie en burgerschap. Verschillende gastdocenten van bijvoorbeeld de bibliotheek, Natuur&Zo en aan-z helpen daarbij.