Commissie voor Omgeving

Meneer R. den Hollander (Ronaut) is voorzitter van de Commissie voor Omgeving.
Mevrouw ing N.M.J. Jansen-Geerinckx (Nicole) is commissiegriffier.

De Commissie voor Omgeving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • ruimte;
  • stads- en dorpsvernieuwing;
  • wonen;
  • natuur en milieu;
  • verkeer en vervoer;
  • openbare werken (beheer en onderhoud, groen, riool, wegen en gebouwen);
  • afvalverwerking, energiebeheer en nutsbedrijven.

Raadpleeg de vergaderstukken en geluidsverslagen van deze commissie.