Commissie voor Samenleving

Mevrouw A.D.W. Dijkhuis-Dieleman (Anja) is voorzitter van de Commissie voor Samenleving.
Mevrouw S.Goossen (Sandra) is commissiegriffier.

De Commissie voor Samenleving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • kunst en cultuur;
  • volksgezondheid;
  • welzijn (waaronder accommodaties, opbouwwerk en ouderenzorg);
  • onderwijs;
  • jeugdzaken;
  • sociale zaken;
  • wijkbeheer;
  • toerisme, recreatie en sport.

Raadpleeg de vergaderstukken en geluidsverslagen van deze commissie.