Commissie voor Bestuur en Middelen

Mevrouw I.F. Zandman (India) is voorzitter van de Commissie voor Bestuur en Middelen.
Mevrouw S. Goossen (Sandra)  is commissiegriffier.

De Commissie voor Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer);
 • financiën;
 • algemene en juridische zaken;
 • grensoverschrijdende contacten;
 • publiekszaken;
 • vastgoed;
 • havenzaken;
 • midden- en kleinbedrijf;
 • plattelandsontwikkeling;
 • grond- en marktzaken;
 • interne zaken, personeel en organisatie, communicatie en voorlichting, informatisering en automatisering.

Raadpleeg de vergaderstukken en geluidsverslagen van deze commissie.