Aansprakelijk stellen gemeente

Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen.
Om ons aansprakelijk te kunnen stellen, moet duidelijk zijn dat de gemeente de schade die u heeft opgelopen, heeft veroorzaakt.

Het aansprakelijk stellen doet u schriftelijk of via de knop 'gemeente aansprakelijk stellen'.

 

Gemeente aansprakelijk stellen

 

Wat moet ik vermelden in mijn brief?

U stuurt een brief naar de gemeente waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Bij de brief voegt u foto's en/of nota's en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie.

Hoe lang duurt het behandelen van de claim?

Dat verschilt per claim. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hierbij experts nodig. De gemeente informeert u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.