Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is MijnOverheid?
Hoe krijg ik toegang tot MijnOverheid?
Hoe krijg ik toegang tot de Berichtenbox op MijnOverheid?
Krijg ik direct alle gemeentelijke post in de Berichtenbox?
Ik ben al aangemeld op MijnOverheid. Hoe regel ik dan dat ik de post van de gemeente digitaal krijg?
Kan ik mijn post op papier blijven ontvangen?
Weet de gemeente of ik mijn berichten in mijn berichtenbox lees?
Ik heb geen DigiD. Hoe vraag ik die aan?
Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor mijn DigiD?
Hoe vraag ik een nieuwe gebruikersnaam aan voor mijn DigiD?
Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid?
Is het gebruik van MijnOverheid veilig?
Kan ik MijnOverheid ook vanuit het buitenland gebruiken?
Is MijnOverheid.nl ook toegankelijk via mijn smartphone?
Ik heb een inhoudelijke vraag over een bericht, zaak of persoonlijk gegeven in MijnOverheid. Waar kan ik die vraag stellen?
Ik wil mijn account op MijnOverheid opzeggen. Kan dat?
Wat is de Berichtenbox?
Waarom via de Berichtenbox en niet per mail?
Van welke organisaties ontvang ik mijn berichten digitaal?
Waarom zijn onder ‘Instellingen’ ook gemeenten opgenomen waar ik niet woon?
Welke berichten ontvang ik via de Berichtenbox en welke op papier?
Hoe zorg ik ervoor dat ik geen berichten mis?
Kan ik zelf een bericht versturen of reageren op een bericht?
Hoe lang blijven berichten bewaard?
Kan ik berichten die ik verwijderd heb, weer terughalen?
Worden mijn persoonsgegevens bewaard op MijnOverheid?
Vermoedt u misbruik van persoonsgegevens?
Ik wil iemand machtigen om mijn berichten te lezen. Hoe vraag ik dat aan?
Als ik iemand machtig om mijn berichten te lezen, heeft hij/zij dan toegang tot mijn hele MijnOverheid account?

Wat is MijnOverheid?
MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.

Hoe krijg ik toegang tot MijnOverheid?
Stap 1
Ga naar mijn.overheid.nl
Stap 2
Activeer uw account met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via www.digid.nl/aanvragen.
Stap 3
Ga akkoord dat u post van de overheid voortaan digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt.
Stap 4
Wilt u een e-mail ontvangen als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen? Kies dan voor ja.
Stap 5
Geef uw e-mailadres op. U krijgt voortaan op dit e-mailadres een melding als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen.
Stap 6
Om te controleren of het e-mailadres correct is, krijgt u een e-mail met een verificatiecode. Vul de code in.

Hoe krijg ik toegang tot de Berichtenbox op MijnOverheid?
Ga naar mijn.overheid.nl en log in met uw DigiD. Klik vervolgens op ‘Berichtenbox’.

Krijg ik direct alle gemeentelijke post in de Berichtenbox?
Nee, de overgang gaat stap voor stap. De eerste brieven die de gemeente digitaal (dus naar de Berichtenbox) gaat sturen, zijn de herinneringsbrieven voor verlopen reisdocumenten. In de toekomst zullen dat steeds meer brieven worden. De herinneringsbrieven voor verlopen reisdocumenten die wij naar uw Berichtenbox versturen, sturen wij ook nog met de papieren post. Zo kunt u alvast wennen aan de digitale verzending. En zo kunnen wij in de gaten houden hoe de overgang van papier naar digitaal voor u en voor ons verloopt, en die zo nodig bijsturen.

Ik ben al aangemeld op MijnOverheid. Hoe regel ik dan dat ik de post van de gemeente digitaal krijg?
Log in op MijnOverheid.nl. Klik op ‘Instellingen’. Hier kunt u aangeven van welke organisaties u wel en niet digitaal post wilt ontvangen.

Kan ik mijn post op papier blijven ontvangen?
Ja, als u bent ingelogd op MijnOverheid.nl, dan geeft u onder 'Instellingen' aan dat u geen digitale post van ons wilt ontvangen. U blijft uw post dan op papier ontvangen.

Weet de gemeente of ik mijn berichten in mijn berichtenbox lees?
Nee, wij krijgen geen informatie over of u uw berichten hebt gelezen of verwijderd.

Ik heb geen DigiD. Hoe vraag ik die aan?
U vraagt een DigiD aan via www.digid.nl/aanvragen. U ontvangt daarna binnen 5 dagen per post een activeringscode. Die ontvangt u op het adres waar u bij uw gemeente staat ingeschreven. Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord moet u uw DigiD vervolgens binnen 20 dagen activeren.

Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan voor mijn DigiD?
Heeft u uw DigiD al geactiveerd? Dan kunt u zelf uw wachtwoord herstellen. U hebt daarvoor uw gebruikersnaam en burgerservicenummer nodig. Heeft u uw DigiD nog niet geactiveerd? Dan moet u opnieuw een DigiD aanvragen.

Hoe vraag ik een nieuwe gebruikersnaam aan voor mijn DigiD?
U kunt om veiligheidsredenen geen nieuwe gebruikersnaam voor uw DigiD aanvragen. Als u uw gebruikersnaam vergeten bent, moet u een nieuwe DigiD aanvragen.

Wie is verantwoordelijk voor MijnOverheid?
Logius is verantwoordelijk voor MijnOverheid. Logius is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij beheren overheidsbrede ICT-voorzieningen waaronder DigiD en MijnOverheid. Meer informatie: www.logius.nl

Is het gebruik van MijnOverheid veilig?
Het gebruik van de website MijnOverheid is veilig. MijnOverheid heeft diverse technische maatregelen genomen. Hierdoor heeft u een veilige verbinding tussen uw computer en MijnOverheid. De verbinding is beveiligd met een speciaal certificaat van de overheid. Dat betekent dat de gegevens die tussen uw computer en MijnOverheid over en weer gaan, worden versleuteld. Hierdoor zijn deze niet leesbaar voor buitenstaanders. U kunt deze beveiliging terugzien in de adresregel. Daar staat dan https://mijn.overheid.nl.

Kan ik MijnOverheid ook vanuit het buitenland gebruiken?
MijnOverheid is wereldwijd toegankelijk. Het kan zijn dat uw e-mailnotificaties in het buitenland niet of met veel vertraging aankomen. Wij wijzen u wel op digitale beveiligingsrisico’s in landen als bijvoorbeeld China, Taiwan en Oekraïne.

Is MijnOverheid.nl ook toegankelijk via mijn smartphone?
Ja, MijnOverheid.nl is ook toegankelijk via een smartphone.

Ik heb een inhoudelijke vraag over een bericht, zaak of persoonlijk gegeven in MijnOverheid. Waar kan ik die vraag stellen?
Neem voor inhoudelijke vragen over een bericht, zaak of persoonlijk gegeven van een specifieke overheidsorganisatie contact op met die organisatie. Alleen deze kan inhoudelijke vragen beantwoorden. De contactgegevens van de betreffende overheidsorganisatie vindt u in het bericht (of in de bijlage bij het bericht).

Ik wil mijn account op MijnOverheid opzeggen. Kan dat?
Sinds 1 november 2015 (inwerkingtreding Wet EBV) heeft elke Nederlander van 14 jaar of ouder een account bij MijnOverheid. Het account kan niet worden opgezegd.

Wat is de Berichtenbox?
De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale berichten van de overheid. De Berichtenbox is het elektronische alternatief voor de papieren post. In uw Berichtenbox kunt u berichten ontvangen, bewaren en beheren. Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is, ontvangt u hiervan een notificatie per e-mail (als u hebt aangegeven dat u notificaties wilt ontvangen).

Waarom via de Berichtenbox en niet per mail?
Elektronische post van de overheid moet gegarandeerd en tijdig worden afgeleverd. E-mail is daarvoor niet betrouwbaar en veilig genoeg.

Van welke organisaties ontvang ik mijn berichten digitaal?
Nog niet alle overheidsorganisaties zijn aangesloten op de Berichtenbox. Welke organisaties nu meedoen, ziet u door in de Berichtenbox naar ‘Instellingen’ te gaan. U bepaalt zelf van welke overheidsorganisaties u uw berichten digitaal ontvangt, en (in principe) dus niet meer op papier.

Waarom zijn onder ‘Instellingen’ ook gemeenten opgenomen waar ik niet woon?
U zult in de praktijk vooral van uw eigen gemeente post ontvangen. Het kan echter zijn dat u ook van andere gemeenten post ontvangt, bijvoorbeeld omdat u daar een parkeervergunning, een visvergunning of een vakantiewoning hebt. Daarom vindt u onder ‘Organisaties Berichtenbox’ alle gemeenten die op de Berichtenbox zijn aangesloten.

Welke berichten ontvang ik via de Berichtenbox en welke op papier?
Welke berichten u via de Berichtenbox ontvangt (en welke op papier), ziet u door naar ‘Instellingen’ te gaan, en onder ‘Organisaties Berichtenbox’ bij de betreffende organisatie te klikken op het informatie-icoontje. De eerste brieven die de gemeente Terneuzen digitaal (dus naar de Berichtenbox) gaat sturen, zijn de herinneringsbrieven voor verlopen reisdocumenten. Wij sturen deze ook nog met de papieren post. Zo kunt u alvast wennen aan de digitale verzending. En zo kunnen wij in de gaten houden hoe de overgang van papier naar digitaal voor u en voor ons verloopt, en die zo nodig bijsturen.In de toekomst zullen we steeds meer brieven digitaal versturen. Ook andere organisaties die op de Berichtenbox zijn aangesloten, versturen vaak nog niet alle post via de Berichtenbox, maar een deel ook nog via de gewone post. Daarnaast kan het zijn dat u sommige berichten tijdelijk (bij wijze van gewenning) zowel in uw Berichtenbox als per gewone post ontvangt.

Hoe zorg ik ervoor dat ik geen berichten mis?
Om geen berichten te missen moet u regelmatig inloggen op MijnOverheid. Schakel daarnaast uw e-mailnotificatie in. U krijgt dan een e-mail als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox zijn. Inschakelen van de e-mailnotificatie kan onder ‘Instellingen’. Daar kunt u ook uw e-mailadres wijzigen. Ook kunt u instellen dat u een herinnering per e-mail wilt ontvangen. U ontvangt de herinnering op het door u ingevulde e-mailadres als u een bericht in de Berichtenbox na drie weken nog niet geopend heeft.

Kan ik zelf een bericht versturen of reageren op een bericht?
Op dit moment is het (net als in uw brievenbus thuis) alleen mogelijk om berichten te ontvangen. U kunt vanuit uw Berichtenbox zelf geen berichten versturen. In het bericht (of de bijlage bij het bericht) geeft de afzender van het bericht meestal aan hoe u op het bericht kunt reageren.

Hoe lang blijven berichten bewaard?
Uw berichten blijven onbeperkt bewaard, tenzij u deze zelf verwijdert.

Kan ik berichten die ik verwijderd heb, weer terughalen?
Als u berichten hebt verplaatst naar de prullenbak, dan kunnen deze vanuit de prullenbak terug worden geplaatst naar de Inbox. Als u een bericht vanuit de prullenbak definitief verwijdert, kunt u het bericht niet meer terughalen.

Worden mijn persoonsgegevens bewaard op MijnOverheid?
Wanneer u op MijnOverheid inlogt met uw DigiD, worden uw gegevens ter plekke opgehaald uit de Basisregistratie personen (BRP). Iedere keer dat u inlogt, gebeurt dit opnieuw. Uw persoonsgegevens worden dus niet bewaard op MijnOverheid. Vergeet niet uit te loggen, als u klaar bent op MijnOverheid.

Vermoedt u misbruik van persoonsgegevens?
Heeft u vermoedens dat iemand mogelijk misbruik maakt van uw persoonsgegevens? Controleer dan de inloggeschiedenis onder ‘Mijn account’. Daar kunt u zien wanneer u ingelogd bent geweest. Iemand die van uw gegevens gebruikmaakt, laat hier sporen achter. Misbruik van uw persoonsgegevens kunt melden bij Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400.

Ik wil iemand machtigen om mijn berichten te lezen. Hoe vraag ik dat aan?
U vraagt dat aan via https://www.digid.nl/machtigen. De persoon die u wilt machtigen moet er dan nog wel mee instemmen dat hij/zij wordt gemachtigd. Hij moet bovendien over een MijnOverheid-account beschikken.

Als ik iemand machtig om mijn berichten te lezen, heeft hij/zij dan toegang tot mijn hele MijnOverheid account?
Nee. De gemachtigde kan alleen de berichten in de Berichtenbox lezen waarvoor de machtiging geldt. Hij/zij heeft geen toegang tot andere berichten en evenmin tot uw lopende zaken, persoonlijke gegevens of instellingen.