Aanpassingen vergaderschema gemeenteraad

Het vergaderschema van de gemeenteraad is gewijzigd voor het najaar van 2023.

Nieuwe vergaderdata

  • dinsdag 17 oktober: commissie Samenleving,
  • woensdag 18 oktober: commissie Omgeving en
  • donderdag 19 oktober: commissie Bestuur en Middelen.

 

Wijzigingen

  • De commissieweek vervalt in week 43
  • De commissie Bestuur en Middelen en de commissie Samenleving zijn omgewisseld.

 

De planning van de raadsvergaderingen blijft ongewijzigd. Meer informatie over de gemeenteraad en de planning van de vergaderingen staat op terneuzen.raadsinformatie.nl.