April, mei, juni

 • Voortgang en nieuwsbrief Sasse Poort

  27 juni 2023

  In Sas van Gent werken we aan het project Sasse Poort. Hierbij hoort de bouw van twee supermarkten aan de Westkade. We knappen de Suikerdijk op, zodat het aanliggende bedrijventerrein de komende jaren verder ingevuld kan worden. Daarnaast bestaat het project uit het slopen en ontwikkelen van de huidige locaties van de supermarkten met woningbouw. Ook is het aanleggen van een aantrekkelijke groene verbindingszone tussen het nieuwe bedrijventerrein en het centrum een onderdeel.

 • Invoering leges voor omgevingsoverleg

  27 juni 2023

  Per 1 juli brengen wij kosten in rekening voor omgevingsoverleg. Omgevingsoverleg kan nodig zijn als uw initiatief niet past binnen het bestemmingsplan. U kunt kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl wat de bestemming is van uw locatie. Ook kunt u een afspraak maken voor het gratis spreekuur van de gemeente om uw plan te bespreken.

 • Zomerrooster milieustraat

  27 juni 2023

  In de maanden juli en augustus is de milieustraat in Terneuzen geopend volgens aangepaste openingstijden. U kunt er dan terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

 • Afsluiting voetgangersbrug Sas van Gent

  22 juni 2023

  We sluiten vandaag de voetgangersbrug over de waterpartij tussen de Beneluxstraat en de Europalaan in Sas van Gent af. Bij inspectie van al onze (civieltechnische) kunstwerken is geconcludeerd dat deze brug constructief niet meer in orde is. Om risico te voorkomen, is de brug daarom tijdelijk niet meer toegankelijk.

 • Denk en doe mee!

  22 juni 2023

  Doe mee en deel je mening of idee op het online participatieplatform doemee.terneuzen.nl. Op dit platform kunnen inwoners en ondernemers meedenken en meedoen bij verschillende projecten van de gemeente.

 • Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

  16 juni 2023

  Woensdagavond 14 juni controleerden toezichthouders van de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden zeventien woningen in Sluiskil, Terneuzen, Hoek en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

 • Gewijzigd art. 1 Grondwet en portrettengalerij bestuurders

  16 juni 2023

  Wie zitten er in de gemeenteraad, hoe zien de burgemeester en wethouders eruit en hoe luidt het gewijzigde artikel 1 van de Grondwet? Voor bezoekers van het stadhuis is dit sinds gisteravond in één opslag duidelijk.

 • Risiconiveau voor natuurbrand verhoogd

  13 juni 2023

  Het natuurbrandrisico in Zeeland is verhoogd naar de fase ‘extra alert’. De reden daarvoor is de aanhoudende droogte. Veiligheidsregio Zeeland vraagt inwoners en bezoekers om voorzichtigheid.

 • Belastingdienst en gemeente Terneuzen ondertekenen convenant Horizontaal Toezicht

  09 juni 2023

  Op 8 juni ondertekenden de Belastingdienst en de gemeente Terneuzen het convenant Horizontaal Toezicht. Hiermee geven beide partijen een vervolg aan de bestaande samenwerking. Net als elke organisatie moet ook de gemeente belasting betalen en afdragen, zoals loonbelasting en vennootschapsbelasting. Voor een snelle afhandeling kan de gemeente een convenant afsluiten. De gemeente moet daarvoor inzicht geven in het fiscale proces en laten zien dat een en ander goed geregeld is.

 • Aanpassing vergaderdata commissies gemeenteraad

  08 juni 2023

  De planning van de commissievergaderingen van onze gemeenteraad is gewijzigd. De data van de commissies Samenleving en Bestuur & Middelen zijn omgewisseld.

 • Buitenspeeldag in Koewacht en Biervliet

  08 juni 2023

  Op woensdag 14 juni organiseert de gemeente Terneuzen een buitenspeeldag in Koewacht en in Biervliet. Het kerkplein in Koewacht en de fietsstraat voor de school in Biervliet maken we die dag hiervoor verkeersvrij. Het doel is om kinderen te laten zien dat buitenspelen leuk is.

 • 13 juni: mileustraten gesloten

  07 juni 2023

  Op dinsdag 13 juni zijn alle milieustraten gesloten. Op woensdag 14 juni zijn ze weer geopend volgens de reguliere openingstijden.

 • Praat mee over toekomst centrum en detailhandel Sas van Gent en Axel

  06 juni 2023

  De detailhandel en centrumgebieden in onze regio veranderen. Dat geldt zeker voor het centrum en de detailhandel in Sas van Gent en Axel. Actueel zijn de verplaatsingen van de supermarkten Albert Heijn en Lidl naar bedrijventerrein Sasse Poort en de uitbreiding van Albert Heijn in Axel.

 • Fietsen voor de strijd tegen kanker

  22 juni 2023

  Ons college kijkt uit naar de Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen op zondag 11 juni. Dit keer is de start niet op de markt in Terneuzen, maar voor het stadhuis. Het (bijna) voltallige college neemt deel aan de 25 kilometerrit. Ook raadsleden en medewerkers fietsen mee. Burgemeester Erik van Merrienboer: “We zijn er heel graag bij om ons steentje bij te dragen aan de strijd tegen kanker. En we zijn er ook om mensen een hart onder de riem te steken.”

 • Lege batterijen 'Doe maar apart'

  06 juni 2023

  Nog steeds verdwijnen er veel batterijen in de PMD+bak. Dat is zonde en slecht voor het milieu! In lege batterijen zitten namelijk veel waardevolle metalen.

 • Energiecompensatie maatschappelijke instellingen verlengd

  31 mei 2023

  We hebben de regeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen verlengd tot 1 juli 2023. Maatschappelijke instellingen kunnen een beroep doen op de regeling als het voortzetten van de instelling in gevaar komt door de gestegen energielasten. En als ze aan de voorwaarden voldoen.

 • Afsluiting sluizencomplex Terneuzen

  30 mei 2023

  Het sluizencomplex is vanwege wegwerkzaamheden afgesloten van vrijdag 2 juni 19.00 uur tot maandag 5 juni 6.00 uur. Het project Nieuwe Sluis Terneuzen sluit de weg over de zuidbrug van de nieuwe sluis aan op de bestaande weg. De aannemer verwijdert de bestaande wegverharding en legt daarna de nieuwe weg aan.

 • Aanmelden lintje voor 1 augustus 2023

  26 mei 2023

  Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Kent u iemand die zich al lange tijd op een bijzondere manier inzet zonder daar zelf belang bij te hebben?

 • Burgemeester Terneuzen sluit pand wegens drugs

  25 mei 2023

  Burgemeester Erik van Merrienboer sloot in mei een woning in Sas van Gent in verband met drugsovertredingen.

 • Kaderbrief 2024-2027: verder investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen

  25 mei 2023

  Het college van burgemeester en wethouders investeert de komende jaren verder in een duurzame toekomst van Terneuzen. Zo staat in de kaderbrief aan de gemeenteraad. De kaderbrief is een financiële vertaling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college, de kaders voor de begroting 2024 en de financiële positie van de gemeente.

 • Gezocht: vrijwilligers voor begeleiding vluchtelingen

  23 mei 2023

  Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om vluchtelingen te begeleiden. Het gaat om vluchtelingen die al in de gemeente wonen.

 • Gemeente Terneuzen, Porgy en Bess en De PIT richten zich op de toekomst

  17 mei 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een eenmalige subsidie beschikbaar te stellen aan cultureel centrum Porgy en Bess. Hiermee kan de stichting een tijdelijke extern adviseur aanstellen. Deze adviseur gaat per direct aan de slag met de ontwikkeling van Porgy en Bess en De PIT.

 • Terneuzen reserveert plus uit 2022 voor toekomstige uitgaven

  17 mei 2023

  De gemeente Terneuzen sluit 2022 af met een hoger positief resultaat van € 6,1 miljoen dan vooraf was begroot. Dit resultaat komt voornamelijk door incidentele meevallers. In totaal bedraagt het rekeningresultaat € 17,4 miljoen. Het college besloot € 14,8 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente. Daarmee verbetert Terneuzen zijn financiële positie om tegenvallers op te vangen en voor grote opgaven van de gemeente zoals Campus Terneuzen.

 • Opening openluchtbaden

  17 mei 2023

  Het zomerseizoen breekt weer aan. De buitenbaden van Terneuzen, Axel en Sas van Gent gaan 1 juni open. In Zaamslag en Koewacht openen de buitenbaden op 1 juli. Alle buitenbaden zijn tot en met zondag 3 september open, met uitzondering van Zaamslag tot en met zaterdag 2 september.

 • Geld voor verwaarloosde woningen

  16 mei 2023

  De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) is weer open voor aanvragen. Deze PIW-subsidie zorgt voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad in Zeeland. Er staan veel verouderde woningen in Zeeland die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast zijn sommige oudere woningen niet meer geschikt om in te wonen.

 • Eenzaamheid aanpakken doen we samen

  16 mei 2023

  Op woensdag 10 mei bracht Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een bezoek aan Terneuzen in verband met onze vernieuwende aanpak tegen eenzaamheid. In Terneuzen hebben we een signaalpunt eenzaamheid opgericht. Hier kunnen zorgen over een mogelijk eenzaam persoon gemeld worden.

 • Aanpassingen vergaderdata commissies gemeenteraad

  15 mei 2023

  Er zijn aanpassingen in de vergaderdata en tijden van de eerstkomende commissies van de gemeenteraad.

 • Subsidie voor een groen dak

  12 mei 2023

  Woont u in Zeeland en wilt u een groen dak maken op uw woning, bedrijfspand of bijgebouw? Dan kunt u hier misschien een financiële bijdrage voor vragen van maximaal € 5.000. Provincie Zeeland stelt dit jaar €125.000 beschikbaar voor de Subsidieregeling Groene Daken.

 • Vervolg aanpak gemeentelijke begraafplaatsen

  12 mei 2023

  In 2019 startten wij met de aanpak van de gemeentelijke begraafplaatsen. We doen dit met de grootste zorgvuldigheid en in fases.

 • Let op: legen afvalcontainer Biervliet verzet van 20 naar 22 mei

  26 mei 2023

  Het legen van de afvalcontainer op zaterdag 20 mei wordt in verband met de Geuzenfeesten in Biervliet eenmalig verzet naar maandag 22 mei 2023.

 • Rijbewijs online verlengen

  05 mei 2023

  Weer een stap in onze dienstverlening: U kunt uw rijbewijs nu ook ook online verlengen. U laat hiervoor een pasfoto maken bij een erkende fotograaf. Daarna vraagt u de verlenging online aan via onze website.

 • Informatiebijeenkomst over kernenergie en -centrales

  26 april 2023

  De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat organiseren drie informatieavonden en een digitale informatiesessie over kernenergie, het langer openhouden van de huidige kerncentrale en de mogelijke bouw van nieuwe centrales in Borssele.

 • Aanpassingen vergaderschema gemeenteraad

  24 april 2023

  Het vergaderschema van de gemeenteraad is gewijzigd voor het najaar van 2023.

 • De visdiefjes zijn er weer

  18 april 2023

  De visdiefjes (een beschermde vogelsoort) zijn weer in Terneuzen gearriveerd. Ze broeden van begin mei tot eind juli.

 • Gemeente Terneuzen maakt korte metten met hoge nood

  13 april 2023

  Ontzettend vervelend als je naar het toilet moet en niet weet waar je naar toe kunt. De gemeente Terneuzen wil een gastvrije gemeente zijn voor haar inwoners en bezoekers. Dat betekent ook voldoende openbare toiletgelegenheden bieden. Daarom sluiten wij ons als partner aan bij de HogeNood app. Aan toiletten geen gebrek, als het aan de gemeente ligt.

 • Energiecompensatie maatschappelijke instellingen

  26 april 2023

  Op 22 maart startte de regeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat financiële problemen bij maatschappelijke instellingen door de toegenomen energielasten leidt tot beëindiging van de activiteiten.

 • Terneuzen is regenbooggemeente

  13 april 2023

  Gemeente Terneuzen wil een gastvrije gemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers. Daarom zijn we vanaf heden een regenbooggemeente. Een regenbooggemeente ontwikkelt beleid en zet zich actief in voor de veiligheid, acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transpersonen, intersekse personen en queerpersonen (LHBTIQ+ personen). We sluiten hiervoor aan bij het Zeeuwse LHBTI-project.

 • Denk mee over de nieuwe Parkeernota

  13 april 2023

  De gemeente Terneuzen nodigt inwoners en ondernemers uit om hun stem te laten horen bij de vernieuwing van de Parkeernota. Dit document beschrijft hoe we het parkeren in de gemeente regelen. De gemeente is benieuwd naar de ideeën en suggesties van inwoners en ondernemers en streeft naar een nieuwe Parkeernota die aansluit bij de wensen en behoeften.

 • Aanvragen nieuwe sticker afvalcontainer

  05 april 2023

  Zit er geen adressticker meer op uw afvalcontainer(s) of is de sticker onleesbaar geworden? Het hebben van een sticker op de afvalcontainer is verplicht. De kans is groot dat een afvalcontainer zonder sticker niet wordt geleegd of zelfs wordt ingenomen. Daarom vragen we iedereen om dit even te checken en eventueel een gratis nieuwe sticker aan te vragen.

 • Denk en doe mee op 'doemee.terneuzen.nl'

  03 april 2023

  Vandaag lanceert de gemeente Terneuzen het online participatieplatform doemee.terneuzen.nl. Op dit platform kunnen inwoners meedenken en meedoen met projecten van de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen makkelijk mee kunnen praten over bijvoorbeeld veranderingen in hun straat of het opknappen van het dorpsplein. Het digitale platform is een extra manier om te kunnen participeren en vervangt geen bestaande mogelijkheden.