De visdiefjes zijn er weer

De visdiefjes (een beschermde vogelsoort) zijn weer in Terneuzen gearriveerd. Ze broeden van begin mei tot eind juli.

Vorig jaar zijn we samen met provincie Zeeland en Rijkswaterstaat gestart om het leefgebied van de visdief te verbeteren en broedlocaties buiten de stad aantrekkelijk te maken. Hierdoor is de overlast in het centrum van Terneuzen verminderd. Maar ook dit jaar is weer actie nodig.

Actie

Heb je een pand met een plat dak met kiezels op een locatie in de wijk Binnenstad of Java? Dan vragen we om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de visdiefjes hier gaan broeden. De visdiefjes wijken dan uit naar de speciaal voor hen ingerichte broedlocaties in de omgeving.

Gratis lint

Eigenaren van gebouwen met een plat dak kunnen gratis rood/wit-lint ophalen bij de publieksbalie in het stadhuis. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Een afspraak maken, is hiervoor niet nodig.

Vragen

Meer informatie is te vinden op www.terneuzen.nl/visdiefjes. Voor deskundig advies over visdiefjes en/of het treffen van maatregelen, kunt u contact opnemen met visdiefjescoördinator Alex Wieland via tel. 06-12352169.