Informatiebijeenkomst over kernenergie en -centrales

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat organiseren drie informatieavonden en een digitale informatiesessie over kernenergie, het langer openhouden van de huidige kerncentrale en de mogelijke bouw van nieuwe centrales in Borssele.

Op maandag 15 mei is er van 17.30 tot 21.00 uur een informatieavond in de CO3 Campus, Zeelandlaan 2 in Terneuzen. Tijdens deze avond kunt u in gesprek gaan over leefbaarheid, veiligheid en de vragen stellen die voor u belangrijk zijn. Op dinsdag 9 mei van 20.00 tot 20.45 uur vindt ook een digitale informatiesessie plaats over kernenergie. Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op www.zeeland.nl.