Terneuzen is regenbooggemeente

Gemeente Terneuzen wil een gastvrije gemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers. Daarom zijn we vanaf heden een regenbooggemeente. Een regenbooggemeente ontwikkelt beleid en zet zich actief in voor de veiligheid, acceptatie en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transpersonen, intersekse personen en queerpersonen (LHBTIQ+ personen). We sluiten hiervoor aan bij het Zeeuwse LHBTI-project.

Wethouder Laszlo van de Voorde (Inclusie): “We willen een gemeente zijn waarin iedereen zichzelf mag zijn en mee mag doen. Elke inwoner moet zich gesteund en veilig voelen. Een vreedzame en veilige samenleving kan alleen groeien en bloeien als we elkaar accepteren en waarderen om wie we zijn. Dus we streven naar Terneuzen als inclusieve gemeente, waar mensen fijn met elkaar samen leven. Van wie je houdt, wat je gelooft en hoe je eruitziet, spelen hierbij geen rol.”


Beleid en acties

Bij het Zeeuwse LHBTI-project zijn gemeenten Goes en Middelburg al aangesloten als regenbooggemeenten. Een inclusieve samenleving en veiligheid voor iedereen is geen vanzelfsprekendheid. Een gemeente is niet alleen regenbooggemeente door het uit te spreken, dat vraagt ook om beleid en concrete acties. Samen met Anti Discriminatie Bureau Zeeland werken we aan dat gerichte beleid op het gebied van onder meer een veilige schoolomgeving, professionele hulpverlening, voorlichting aan ouders en opvoeders en aandacht voor roze ouderen.