Gewijzigd art. 1 Grondwet en portrettengalerij bestuurders

Wie zitten er in de gemeenteraad, hoe zien de burgemeester en wethouders eruit en hoe luidt het gewijzigde artikel 1 van de Grondwet? Voor bezoekers van het stadhuis is dit sinds gisteravond in één opslag duidelijk.

Als regenbooggemeente lieten we eerder al zien dat we een gemeente willen zijn waar iedereen erbij hoort, zich veilig voelt en mee kan doen. Dit ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, beperkingen of gender. We besteden aandacht aan diversiteit, zowel in gedrag, tekst als beeld. Sinds gisteravond is dat ook zichtbaar in de publiekshal. Op een groot paneel staat de gewijzigde tekst van artikel 1 van de Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

De portretten van alle raads- en collegeleden en de gemeentesecretaris hangen overzichtelijk naast het paneel. Gezamenlijk stralen ze uit: Welkom in de gemeente Terneuzen. Wij zijn een gemeente die laat zien dat het belangrijk is dat we er voor elkaar zijn.

Paneel en portretten