Overtredingen bij controle kamerverhuur aan arbeidsmigranten

Woensdagavond 14 juni controleerden toezichthouders van de Veiligheidsregio Zeeland en de gemeente op kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Zij controleerden zeventien woningen in Sluiskil, Terneuzen, Hoek en Sas van Gent. De toezichthouders stelden verschillende overtredingen vast. Alle aangetroffen bewoners werkten mee en hadden begrip voor de controle.

Vastgestelde overtredingen

Twaalf woningen hadden niet de vereiste vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten.
Zes woningen voldeden niet aan de brandveiligheidsvoorschriften, zoals loshangende bedrading en open stopcontacten. Ook waren rookmelders niet geplaatst of rookmelders werkten niet.
In drie woningen stelden de toezichthouders overtredingen vast van de Woningwet en het Bouwbesluit, zoals verstopte afvoeren, schimmel op de muren door onvoldoende ventilatie en (te kleine) kamers die niet voldoen aan de voorschriften voor huisvesting van arbeidsmigranten.
42 arbeidsmigranten waren niet aangemeld in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.
Op zes adressen was sprake van verwaarloosd tuinonderhoud en opslag van huishoudelijke afval in de achtertuin.

Opgeloste overtredingen

Eigenaren van vier woningen gebruiken de woning nu volgens de geldende regels. Dit na een eerdere controle en aanschrijving door de gemeente. Voor een woning is meer onderzoek nodig.

Waarop is gecontroleerd?

De gemeente controleerde op vergunningen voor kamerverhuur, Woningwet, Bouwbesluit, overbewoning, overlast voor de omgeving en uitbuiting (bijvoorbeeld economische of seksuele uitbuiting) en registratie in de Basisregistratie Personen. Ook keken de toezichthouders of de brandveiligheidvoorschriften in acht werden genomen, door controle op bijvoorbeeld de aanwezigheid en een goede werking van rookmelders, blusmiddelen en een goedgekeurde cv-installatie. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Handhaving

De gemeente schrijft de woningeigenaren aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom. Hiermee verplicht de gemeente eigenaren om iets te doen of juist te laten, oftewel de ‘last’. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last. Dan moet hij een bedrag aan de gemeente betalen. Dit noemen wij de ‘dwangsom’.

Controles

De gemeente vindt het belangrijk om deze controles te houden. Het doel is om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen in de woonomgeving te voorkomen. De gemeente geeft een signaal af aan ondernemers en inwoners dat wordt opgetreden bij overtredingen. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk dat ze zien dat we handhaven als iemand de regels overtreedt.  

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Ook inwoners en ondernemers hebben een rol om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel. 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.