Energiecompensatie maatschappelijke instellingen verlengd

We hebben de regeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen verlengd tot 1 juli 2023. Maatschappelijke instellingen kunnen een beroep doen op de regeling als het voortzetten van de instelling in gevaar komt door de gestegen energielasten. En als ze aan de voorwaarden voldoen.

De gemeente wil met de regeling voorkomen dat financiële problemen ontstaan bij maatschappelijke instellingen door de toegenomen energielasten. Hier is het aanvraagformulier met de bijbehorende voorwaarden te vinden. Binnen zes weken na 1 juli hoort u of uw instelling een compensatiebedrag krijgt toegekend.