Voortgang en nieuwsbrief Sasse Poort

In Sas van Gent werken we aan het project Sasse Poort. Hierbij hoort de bouw van twee supermarkten aan de Westkade. We knappen de Suikerdijk op, zodat het aanliggende bedrijventerrein de komende jaren verder ingevuld kan worden. Daarnaast bestaat het project uit het slopen en ontwikkelen van de huidige locaties van de supermarkten met woningbouw. Ook is het aanleggen van een aantrekkelijke groene verbindingszone tussen het nieuwe bedrijventerrein en het centrum een onderdeel.

Periodiek versturen we een digitale nieuwsbrief over het project Sasse Poort. Hierin geven we de laatste stand van zaken over alle ontwikkelingen binnen het project. Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.terneuzen.nl/sassepoort.

Nieuwe supermarkten

De bouw van de supermarkten op het terrein Sasse Poort verloopt goed. De openingen van Albert Heijn en Lidl staan medio juli gepland.

Nieuwe woningen

De locaties waar de supermarkten nu staan, komen dit najaar vrij. Projectontwikkelaar De Nijs Soffers maakte samen met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen plannen voor nieuwe woningen op die locaties. Aan het eind van het jaar start de ontwikkelaar met de sloop van de supermarkten. Vervolgens begint de bouw van de nieuwe woningen.

Groene verbindingszone

De nieuw aan te leggen groene zone verbindt het centrum van Sas van Gent met bedrijventerrein Sasse Poort. Bureau Buitenom maakt hiervoor op dit moment de inrichtingsschetsen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit Sas van Gent helpt hierbij.