Vervolg aanpak gemeentelijke begraafplaatsen

In 2019 startten wij met de aanpak van de gemeentelijke begraafplaatsen. We doen dit met de grootste zorgvuldigheid en in fases.

Per begraafplaats brengen we eerst eventuele nabestaanden in beeld. We inventariseren hun wensen over de graven. Als we geen nabestaanden kunnen vinden, plaatsen we een bordje bij het graf. Daarna maken we herinrichtingsplannen en voeren die per begraafplaats uit. Met dit bericht informeren wij u over de stand van zaken.

Westsingel - Axel
Op de begraafplaats aan de Westsingel in Axel zijn eerst de nog bestaande graven aangepakt. Na inventarisatie van de wensen en mogelijkheden zijn we aan de slag gegaan met een deel van de aanpassingen. Binnenkort ontvangen de nabestaanden een brief met het definitieve plan. Daarna voeren we de resterende aanpassingen in fases uit.

Sluiskil
Op de gemeentelijke begraafplaats in Sluiskil is een vak met graven (vak D) waarvan de meeste grafmonumenten minder goed zijn onderhouden dan nodig. Het gaat voornamelijk om huurgraven uit de periode 1900-1950. Het is de bedoeling om deze graven in de tweede helft van 2024 te ruimen. Dat geldt niet voor graven waarvan de termijn van de grafrechten nog loopt.

Zaamslag
Daarna is de gemeentelijke begraafplaats aan de Veerstraat in Zaamslag aan de beurt. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

  • Deze begraafplaats heeft bijna geen ruimte meer voor graven. Er moet plaats gemaakt worden voor nieuwe begravingen.
  • Wij willen de rechtsongelijkheid tussen betalende nabestaanden en niet-betalende nabestaanden opheffen.

Bent u een nabestaande?
Het is belangrijk dat voor ieder graf een nabestaande geregistreerd staat. Bent u nabestaande van een overleden dierbare en staat u geregistreerd of weet u zeker dat een nabestaande geregistreerd staat? Dan hoeft u niets te doen. De geregistreerde nabestaande ontvangt bericht over het betreffende graf als dat nodig is. Twijfelt u of er iemand geregistreerd staat als nabestaande? Dan kunt u dit bij ons navragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar begraafplaatsen@terneuzen.nl, het contactformulier in te vullen op www.terneuzen.nl of te bellen naar tel. 14 0115.