Denk mee over de nieuwe Parkeernota

De gemeente Terneuzen nodigt inwoners en ondernemers uit om hun stem te laten horen bij de vernieuwing van de Parkeernota. Dit document beschrijft hoe we het parkeren in de gemeente regelen. De gemeente is benieuwd naar de ideeën en suggesties van inwoners en ondernemers en streeft naar een nieuwe Parkeernota die aansluit bij de wensen en behoeften.

De Parkeernota vernieuwen we regelmatig om bij te blijven met de ontwikkelingen in de samenleving en aan te sluiten bij de behoeften van inwoners en ondernemers.

Toekomstbestendig parkeerbeleid

Om dit goed te doen, haalt de gemeente graag informatie en meningen op bij inwoners en ondernemers. Hoe denken zij bijvoorbeeld over deelmobiliteit, fietsparkeren en vrachtwagenparkeren? Inwoners en ondernemers mogen meedenken en hun mening geven en zo bijdragen aan een toekomstbestendig parkeerbeleid in de gemeente Terneuzen.

Doe mee!

Inwoners en ondernemers kunnen van zich laten horen via het nieuwe online participatieplatform doemee.terneuzen.nl. De enquête invullen kan tot en met 20 april.

Inloopavond

Ook tijdens een inloopavond op 18 april tussen 17.00 en 20.00 uur in het stadhuis van Terneuzen kunnen inwoners en ondernemers meedenken. Zowel op het platform als tijdens de inloopavond krijgen de aanwezigen informatie over parkeren en is er ruimte om mee te denken over de thema’s die in de nieuwe Parkeernota aan de orde komen.

Contact

Heeft u verder nog vragen of goede suggesties voor de Parkeernota? Neem dan contact op met Alexander Buyck via tel. 14 0115 of e-mail: a.buyck@terneuzen.nl.