Invoering leges voor omgevingsoverleg

Per 1 juli brengen wij kosten in rekening voor omgevingsoverleg. Omgevingsoverleg kan nodig zijn als uw initiatief niet past binnen het bestemmingsplan. U kunt kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl wat de bestemming is van uw locatie. Ook kunt u een afspraak maken voor het gratis spreekuur van de gemeente om uw plan te bespreken.

Als uw initiatief in strijd is met het bestemmingsplan, wilt u eerst weten of uw plan haalbaar is en of de gemeente hieraan wil mee werken. U kunt uw initiatief dan laten toetsen via een principeverzoek. Dit staat ook wel bekend als het omgevingsoverleg. Een omgevingsoverleg is niet verplicht. We raden het wel aan als een initiatief in strijd is met het bestemmingsplan.

Intaketafel

Bij een omgevingsoverleg bespreken wij uw plan aan de intaketafel. Deze tafel bestaat uit verschillende vakspecialisten die aangeven op welke manier eventueel meegewerkt kan
worden. Vervolgens beslist het college of het wel of niet wil meewerken aan uw plan. U ontvangt daarna een brief met een advies op maat.

Omgevingstafel

Als uw initiatief ook de betrokkenheid van andere overheidsinstanties of adviseurs vereist, kunnen we uw initiatief voorleggen aan de omgevingstafel. In het advies op maat leggen
wij deze mogelijkheid aan u voor. Wij leggen uw plan alleen voor als u hiermee instemt. Naast u als initiatiefnemer en de gemeente schuiven ook de andere partijen aan. Samen
bekijken we of het mogelijk is om een vergunbare omgevingsvergunning aan te vragen of om het bestemmingsplan te wijzigen.

Kosten omgevingsoverleg

Voor het omgevingsoverleg brengen wij vanaf 1 juli 2023 kosten in rekening:
• intaketafel: € 275
• omgevingstafel: € 1.500

Kijk hier voor meer informatie over omgevingsvergunningen.