Belastingdienst en gemeente Terneuzen ondertekenen convenant Horizontaal Toezicht

Op 8 juni ondertekenden de Belastingdienst en de gemeente Terneuzen het convenant Horizontaal Toezicht. Hiermee geven beide partijen een vervolg aan de bestaande samenwerking. Net als elke organisatie moet ook de gemeente belasting betalen en afdragen, zoals loonbelasting en vennootschapsbelasting. Voor een snelle afhandeling kan de gemeente een convenant afsluiten. De gemeente moet daarvoor inzicht geven in het fiscale proces en laten zien dat een en ander goed geregeld is.

Het oude convenant liep in december 2022 af. De gemeente stelde een plan van aanpak op om aan de vernieuwde voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen. De gemeente ondernam verschillende acties, zoals het opstellen van een Fiscaal Statuut en Fiscaal Intern Controle plan, het vergroten van de fiscale kennis binnen de organisatie en het agenderen van het onderwerp als vast agendapunt.

Bijzondere erkenning

Van de dertien Zeeuwse gemeenten zijn er drie, waaronder Terneuzen, die een vernieuwd convenant hebben. Frank van Hulle (Financiën): “Als gemeente zijn wij blij met deze erkenning en het vertrouwen van de Belastingdienst in onze samenwerking. Ook voor de toekomst blijven wij investeren in een duurzame relatie met efficiënte fiscale afhandeling.”