Energiecompensatie maatschappelijke instellingen

Op 22 maart startte de regeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen. De gemeente wil hiermee voorkomen dat financiële problemen bij maatschappelijke instellingen door de toegenomen energielasten leidt tot beëindiging van de activiteiten.

Maatschappelijke instellingen kunnen een beroep doen op de regeling als het voortzetten van de instelling in gevaar komt door de gestegen energielasten en als aan de overige voorwaarden is voldaan. Op de pagina Energiecompenstatie maatschappelijke instellingen staat meer informatie en vindt u het aanvraagformulier.