Kaderbrief 2024-2027: verder investeren in een duurzame toekomst van Terneuzen

Het college van burgemeester en wethouders investeert de komende jaren verder in een duurzame toekomst van Terneuzen. Zo staat in de kaderbrief aan de gemeenteraad. De kaderbrief is een financiële vertaling van het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst’. De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college, de kaders voor de begroting 2024 en de financiële positie van de gemeente.

Kijk hier voor de Kaderbrief 2024-2027. De kaderbrief geeft inzicht in de ambities van het college voor de komende jaren. Denk hierbij aan de nieuwe huisvesting van het voortgezet onderwijs, totaalplan binnenstad en preventie in het sociaal domein. Maar ook aan vroegsignalering, positieve gezondheid en klimaat en duurzaamheid.

Ruimte voor investeringen

Wethouder Frank van Hulle (Financiën): “We moeten goed omgaan met de financiële middelen die we hebben. Daarbij hebben we oog voor kansen, risico’s en voor de behoeften van onze inwoners en ondernemers. We vinden het belangrijk om financiële ruimte te creëren voor noodzakelijke investeringen. Voor de grote opgaven die voor ons liggen. De komende jaren gaat bijvoorbeeld veel geld naar de huisvesting van het voortgezet onderwijs en het totaalplan binnenstad. Met de huidige financiële situatie is dit mogelijk en verantwoord. Vorig jaar zette het college al belangrijke stappen in het uitvoeren van de ambities uit het bestuursakkoord. Het komende jaar zetten we deze lijn door. Hiermee geven we een impuls aan de brede welvaart en leefbaarheid in de gemeente.”

Ook gemeenteraadsleden hebben aangegeven waar zij de komende jaren (meer) aandacht voor wensen. Dit gaat bijvoorbeeld om betaalbare woningen, versnellen van de energietransitie en inzetten op preventie in het sociaal domein.

Financiële situatie

In de kaderbrief houdt het college rekening met maatschappelijk ontwikkelingen, zoals inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. De kaderbrief laat alle jaren een positief saldo zien, behalve in het jaar 2027. Dit komt door lagere inkomsten uit het Rijk in vergelijking met voorgaande jaren. Bij het opstellen van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 nemen we maatregelen om alle jaren positief af te sluiten. Er is een aantal financiële risico’s. Dit zijn de stijgende hulpvraag in het sociaal domein en onduidelijkheid en onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen rond de (landelijke) opgaven klimaat en duurzaamheid.