Bedrijventerreinen ontvangen voor zesde keer Keurmerk Veilig Ondernemen

De bedrijventerreinen Handelspoort, Haarmanweg en Maintenance Valuepark ontvingen maandagavond voor de zesde keer het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Bas Goddrie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) reikte het certificaat uit aan burgemeester Erik van Merrienboer. Dit vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de Terneuzense ondernemersvereniging Zuid West (TZW).

Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. De certificering geeft aan dat alle betrokken partijen (politie, brandweer, gemeente en ondernemers) samen structurele maatregelen treffen om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Alle partijen zetten zich, elk op hun eigen gebied en gezamenlijk, hiervoor in.

De afgelopen jaren is door de betrokken partijen hard gewerkt om de bedrijventerreinen schoon, veilig en heel te krijgen en te houden. Dit heeft o.a. geresulteerd in:

  • minder zwerfvuil en afval;
  • minder overlast hangjongeren;
  • minder brandonveilige situaties;
  • meer onderlinge samenwerking en betrokkenheid;
  • meer bewustzijn van de omgeving;
  • meer aandacht voor onveilige verkeerssituaties.

De komende jaren richt de werkgroep zich, naast de vaste aandachtspunten rondom schoon, heel en veilig, ook op de aanpak van ondermijning en cybercriminaliteit.
 

Ook in Axel naar certificering

Naast het KVO-B in Terneuzen kennen we als gemeente ook een nauwe samenwerking met ondernemersvereniging Axclusief voor de bedrijventerreinen in Axel. De laatste twee jaar is ook daar intensief samengewerkt met vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen Meekrapweg, Noordpolder, Drieschouwen en Axelse Sassing. Momenteel bekijken we aanmelding voor het certificeringstraject, omdat dit financieel voordeel oplevert voor ondernemers.