Januari, februari, maart

 • Burgemeester Terneuzen sluit twee panden wegens drugs

  31 maart 2023

  Burgemeester Erik van Merrienboer sloot in maart twee panden in de gemeente vanwege drugsovertredingen. In Terneuzen werd op 14 maart een garage vergrendeld. Op 30 maart werd een woning in Sas van Gent gesloten.

 • Werkzaamheden project Skaeve Huse gestart

  29 maart 2023

  Op 20 maart startten de werkzaamheden voor het project Skaeve Huse. Vlakbij de Sluiskiltunnel komt een wijkje met vijf woningen en een beheerdersgebouw. Bewoners die zich niet aan een gewone woonomgeving of een zorginstelling kunnen of willen aanpassen, kunnen hier wonen en tot rust komen. Apart wonen is voor deze bewoners noodzakelijk, omdat zij vaak overlast veroorzaken in woonwijken en zelf gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Skaeve Huse is gebaseerd op een beproefd Deens woonconcept.

 • Doet u ook mee met het NK Tegelwippen?

  24 maart 2023

  We doen weer mee met het NK Tegelwippen! Deze week gaf wethouder Laszlo van de Voorde het startschot. Bij dit landelijk initiatief vervangt u tegels in de tuin door planten. Met tegelwippen worden de tuinen groener, ontstaat er minder wateroverlast, is het minder heet in de zomer en het zorgt voor meer biodiversiteit en een fijne leefomgeving. Doet u ook mee? Geef het aantal gewipte tegels op via www.nk-tegelwippen.nl. Alleen dan tellen uw tegels mee voor de wedstrijd.

 • Kleine overtredingen bij integrale controle bedrijven in Terneuzen

  23 maart 2023

  Donderdag 23 maart 2023 controleerden toezichthouders van de gemeente, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met inzet van politie op wet- en regelgeving bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen. Bij de controle van vier bedrijven stelden de toezichthouders verschillende kleine overtredingen vast.

 • Deel uw jeugdherinnering met ons!

  23 maart 2023

  Wij zijn gestart met de campagne Mooi is die Tijd. We vragen alle inwoners van de gemeente Terneuzen om leuke jeugdherinneringen met ons te delen in de vorm van een foto.

 • FMR Producties stelt gemeentegids Terneuzen samen

  21 maart 2023

  Bent u contactpersoon voor een vereniging of stichting? Dan kunt u de komende periode gebeld worden door FMR Producties. Dit bedrijf stelt de gemeentegids van Terneuzen samen. Bedrijfseigenaren kunnen gebeld worden met de vraag om te adverteren in de gids.

 • Locatieprofiel Oud Terneuzen in de maak

  21 maart 2023

  Er spelen verschillende belangen in Oud Terneuzen. Om gezamenlijk en op een goede manier gebruik te maken van dit toonaangevende gebied, is het belangrijk dat er een gemeenschappelijk idee ontstaat over hoe het gebied gebruikt dient te worden door ondernemers, bewoners, bezoekers en (evenementen)organisatoren. Daarom laat de gemeente Terneuzen een locatieprofiel opstellen. Lokale ondernemers, bewoners, bezoekers, en organisatoren van evenementen zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

 • Verlenging crisisnoodopvang per 1 april 2023

  16 maart 2023

  De colleges van burgemeester en wethouders van Terneuzen, Hulst en Sluis besloten om de crisisnoodopvang na 1 april open te houden. Dit omdat de doorstroom van asielzoekers nog altijd onder grote druk staat. Er zijn nog steeds onvoldoende structurele opvangplekken in noodopvanglocaties en reguliere asielzoekerscentra van het COA.

 • Wielercafé tijdens jubileumeditie Scheldeprijs

  13 maart 2023

  Op woensdag 5 april start voor de vijfde keer de grote wielerklassieker de Scheldeprijs vanuit Terneuzen. Om dit jubileum te vieren, organiseert de gemeente Terneuzen in samenwerking met wielercomité Leve de Koers, het Scheldetheater, Flanders Classics en de Schotense Wielerclub een wielercafé op maandag 3 april in het Scheldetheater.

 • Zet de Scheldeprijs in uw agenda!

  10 maart 2023

  Op woensdag 5 april start vanuit hartje Terneuzen voor de vijfde keer de grote wielerklassieker, de Scheldeprijs! U kunt die dag bekende wielrenners van dichtbij zien. Iedereen is van harte welkom om dit spektakel mee te maken. De toegang is gratis.

 • Woondeal voor 16.500 nieuwe woningen in Zeeland

  09 maart 2023

  Begin deze week is door Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), gedeputeerde Dick van der Velde en de Zeeuwse wethouders, waaronder onze wethouder Frank van Hulle een handtekening gezet onder de Zeeuwse Woondeal. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen in Zeeland.

 • Project verlenging Laan van Othene in Terneuzen van start

  09 maart 2023

  Op donderdag 9 maart 2023 gaven wethouder Frank van Hulle (gemeente Terneuzen), wethouder Jeroen de Buck (gemeente Terneuzen) en gedeputeerde Harry van der Maas (Provincie Zeeland) het startschot voor de verlenging van de Laan van Othene in Terneuzen. Er komt een nieuwe route tussen de wijk Othene en de Terneuzensestraat (N290). Hierdoor wordt de wijk vanaf 2024 beter ontsloten.

 • Het jongerenloket is er (ook) voor jou!

  09 maart 2023

  Ben jij tussen de 18 en 28 jaar? Heb je vragen over wonen, opleiding of werk? Heb je geldvragen of schulden? Of zit je met andere vragen waar je zelf niet uit komt? De medewerkers van het jongerenloket zijn er voor jou!

 • Bedrijventerreinen ontvangen voor zesde keer Keurmerk Veilig Ondernemen

  09 maart 2023

  De bedrijventerreinen Handelspoort, Haarmanweg en Maintenance Valuepark ontvingen maandagavond voor de zesde keer het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Bas Goddrie van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) reikte het certificaat uit aan burgemeester Erik van Merrienboer. Dit vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de Terneuzense ondernemersvereniging Zuid West (TZW).

 • Onderzoek uitbreiding goederenspoor Gent-Terneuzen

  02 maart 2023

  North Sea Port start dit jaar samen met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel een vervolgonderzoek naar de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Er is geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid.

 • Subsidieregeling voor ondernemersorganisaties

  02 maart 2023

  De gemeente Terneuzen stelt ook in 2023 subsidie beschikbaar voor ondernemersverenigingen en -stichtingen. Net als eerdere jaren is er subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten én voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten. Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. De subsidie wordt verdeeld over de aanvragers.

 • Hulp bij schulden

  02 maart 2023

  Helaas hebben steeds meer mensen betalingsachterstanden of schulden. De een heeft schulden door eigen toedoen, de ander door omstandigheden. Waar het ook door komt, u wilt ervan af. Team Schuldhulpverlening van de gemeente Terneuzen kan daarbij helpen.

 • Gemeente Terneuzen brengt inwoners bij elkaar met buurtapp Hoplr

  21 februari 2023

  Deze week start Hoplr in samenwerking met de gemeente Terneuzen een digitaal buurtnetwerk. Via deze app kunnen buren elkaar leren kennen en helpen. Alle buurten in de gemeente Terneuzen krijgen een besloten plek op dit platform. Buurtbewoners kunnen hier gratis gebruik van maken.

 • Zeeland ontvangt €30 miljoen voor nieuwe Regio Deal

  17 februari 2023

  Vandaag besloot de ministerraad dat de aanvraag voor een nieuwe Zeeuwse Regio Deal is goedgekeurd. Zeeland ontvangt een bedrag van €30 miljoen om te investeren in projecten die bijdragen aan de brede welvaart in het grensoverschrijdende North Sea Port District.

 • Steunpunt Belastingdienst: gratis en dichtbij

  17 februari 2023

  Tussen 1 maart en 30 april doet u weer aangifte inkomstenbelasting. Heeft u een vraag over uw jaarlijkse belastingaangifte? Of een andere belastingvraag? Dan is het fijn als een medewerker van de Belastingdienst met u meedenkt en -kijkt.

 • Wijziging ophalen papier in Zaamslag

  14 februari 2023

  Door een wijziging in de planning haalt team Stadsservice het papier in Zaamslag op 16 februari op in plaats van 15 februari.

 • Stookalert, o.a. voor Zeeland

  14 februari 2023

  Advies is om op 14 februari 2023 in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.

 • Start 111e editie Scheldeprijs opnieuw vanuit Terneuzen

  10 februari 2023

  De 111e editie van de Scheldeprijs start op 5 april opnieuw vanuit Terneuzen. Vandaag werd het parcours van de Scheldeprijs gepresenteerd. Ook kondigde de organisatie samen met de gemeente Terneuzen en provincie Zeeland aan dat zij de samenwerking na 2023 met drie jaar willen verlengen.

 • Terneuzen steunt slachtoffers aardbeving met 1 euro per inwoner

  08 februari 2023

  De gemeente Terneuzen doneert een steunbedrag van 1 euro per inwoner om de hulpverlening in het rampgebied in Turkije en Syrië tegemoet te komen. Hiermee volgt Terneuzen het initiatief van Rotterdam en Amsterdam en inmiddels nog vele andere gemeenten en provincies. In totaal wordt ruim 55.000 euro beschikbaar gesteld.

 • Terneuzen ondertekent Schone Lucht Akkoord

  09 februari 2023

  Op maandag 30 januari ondertekende wethouder Laszlo van de Voorde het Schone Lucht Akkoord (SLA). Terneuzen is de eerste gemeente in Zeeland die het ondertekent. Het doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zo dragen wij bij aan een betere gezondheid van onze inwoners. Daarnaast past het bij onze ambitie uit het bestuursakkoord. Hierin staat dat we vooraan willen lopen op het gebied van duurzaamheid.

 • Proefproject kabelgoten elektrisch laden

  01 februari 2023

  Tot 2 oktober doen wij een proefproject met de toepassing van kabelgoten bij het elektrisch laden van de auto met eigen opgewerkte zonne-energie. Eigenaren van elektrische auto’s die deze op de openbare weg moeten parkeren en werkende zonnepanelen hebben, kunnen hiervoor een aanvraag doen.

 • Afvalkalender 2023

  31 januari 2023

  De nieuwe afvalkalender staat online op www.terneuzen.nl. Deze kalender is geldig tot en met 31 januari 2024.

 • Digitale nieuwsbrief Campus Terneuzen

  30 januari 2023

  De gemeenteraad heeft eind 2022 ingestemd met de Vliegende Vaart als ontwikkellocatie voor een nieuwe middelbare school in Terneuzen. We zijn begonnen met het vervolgtraject om te komen tot een nieuwe middelbare school in Terneuzen en de ontwikkeling en inrichting van het gebied eromheen.

 • Speel- en ontmoetingsplekken Philippine

  26 januari 2023

  Van boomhutten tot speelkooien met mooie verhalen en bijpassende maquettes. Op 26 januari presenteerden Technasiumleerlingen van het Lodewijk College hun plannen voor speel- en ontmoetingsplekken in Philippine. Ze presenteerden hun plannen in de raadzaal van het stadhuis aan enkele leerlingen uit Philippine, een bestuurslid van de voetbalvereniging en vertegenwoordigers van de gemeente waaronder (wijk)wethouder Sonja Suij (jeugd).

 • Werkzaamheden aan het riool

  18 januari 2023

  Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Dit jaar pakken we gedeelten aan van de wijken Noordpolder en Zuiderpark in Terneuzen. De reiniging van 25 km hoofdriolering gebeurt voor het grootste gedeelte door ons team Stadsservice. Het overige deel doet aannemer M.J. Oomen Leidingtechniek BV die ook de inspectiewerkzaamheden uitvoert. Maandag 16 januari is gestart met de werkzaamheden. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot 24 februari.

 • Duurzaamheidsbeurs

  04 januari 2023

  Op donderdag 2 februari organiseren we in de CO3-Campus in Terneuzen een Duurzaamheidsbeurs voor inwoners en ondernemers. Op het programma staan: een informatiemarkt, gastsprekers, werksessies en een netwerkbijeenkomst voor ondernemers.

 • Contact Nationale ombudsman

  03 januari 2023

  Vanaf 1 januari kunnen inwoners van alle Zeeuwse gemeenten terecht bij de Nationale ombudsman als zij vastlopen in hun contact met de overheid. De Nationale ombudsman neemt de taken over van de Zeeuwse ombudsman.

 • Meld je aan voor het Burgerberaad Zorg Zeeland

  03 januari 2023

  Laat horen hoe jij denkt over de zorg in Zeeland en jouw gezondheid. Dit kan door je aan te melden voor het Burgerberaad Zorg Zeeland. Jouw deelname is belangrijk om plannen te maken die echt passen bij de behoeften van de Zeeuwen. Zo houden we Zeeland samen gezond.

 • Bevolking gemeente gegroeid

  03 januari 2023

  Het aantal inwoners van de gemeente Terneuzen steeg in 2022 met 488 mensen. Op 30 december 2022 had Terneuzen 55.013 inwoners.