Subsidieregeling voor ondernemersorganisaties

De gemeente Terneuzen stelt ook in 2023 subsidie beschikbaar voor ondernemersverenigingen en -stichtingen. Net als eerdere jaren is er subsidie beschikbaar voor nieuwe en/of vernieuwende activiteiten én voor initiatieven die de bestuurskracht van ondernemersorganisaties vergroten. Het beschikbare budget hiervoor is € 10.000. De subsidie wordt verdeeld over de aanvragers.

Ook uw vereniging of stichting kan een aanvraag voor subsidie indienen voor 2023. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt welke ondernemersorganisatie(s) subsidie ontvangt/ontvangen. U ontvangt hierover na de besluitvorming zo snel mogelijk bericht. Let op: de subsidieaanvraag moet vóór 1 april 2023 bij ons binnen zijn.

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over de voorwaarden, criteria en een formulier voor het indienen van een aanvraag vindt u op www.terneuzen.nl. Via het tabblad ‘Ondernemers’ en vervolgens ‘Subsidies’ kunt u kiezen voor ‘Subsidie voor ondernemers(organisaties) 2023’.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via tel. 14 0115 of per e-mail via economie@terneuzen.nl.