Werkzaamheden project Skaeve Huse gestart

Op 20 maart startten de werkzaamheden voor het project Skaeve Huse. Vlakbij de Sluiskiltunnel komt een wijkje met vijf woningen en een beheerdersgebouw. Bewoners die zich niet aan een gewone woonomgeving of een zorginstelling kunnen of willen aanpassen, kunnen hier wonen en tot rust komen. Apart wonen is voor deze bewoners noodzakelijk, omdat zij vaak overlast veroorzaken in woonwijken en zelf gebaat zijn bij een prikkelarme omgeving. Skaeve Huse is gebaseerd op een beproefd Deens woonconcept.

In juli vorig jaar ondertekenden woningcorporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Clavis, het Leger des Heils en wij een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project. De woningcorporaties zorgen voor de containerwoningen en het Leger des Heils voor de noodzakelijke begeleiding van de bewoners. Wij stelden de locatie beschikbaar en zorgen voor de aanleg van de benodigde voorzieningen.

Aanleg terrein

Aannemingsbedrijf Geldof Infra is bezig met de aanleg van de riolering en legt wegen aan. Vervolgens leggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen. Ook treffen we voorbereidingen voor het sociaal en technisch beheer. In het najaar wordt de beplanting aangelegd. Het moment van ingebruikname is afhankelijk van de oplevering van de woningen en de aanleg van de nutsvoorzieningen.