Bevolking gemeente gegroeid

Het aantal inwoners van de gemeente Terneuzen steeg in 2022 met 488 mensen. Op 30 december 2022 had Terneuzen 55.013 inwoners.

De groei is te verklaren door de vestiging van vluchtelingen uit Oekraïne en arbeidsmigranten/expats. Zij vestigden zich met name in Axel, Koewacht, Sas van Gent en Terneuzen. In Hoek, Sluiskil en Spui is sprake van een wat grotere bevolkingsafname. Dit is vooral te verklaren door verhuizingen binnen de gemeente. Net als voorgaande jaren zien we in bijna alle kernen een geboortetekort. De zogenoemde vergrijzing is een trend, die zich in praktisch het hele land voordoet.

Vestigingsoverschot
Verder laten de cijfers een vestigingsoverschot zien van 857 inwoners. De meeste daarvan zijn van buiten de gemeente en komen hier wonen en werken. Ook vluchtelingen uit Oekraïne worden hiertoe gerekend. De mensen in de crisisnoodopvang in de voormalige bibliotheek in Terneuzen zijn niet meegeteld in deze aantallen.

Meer dan 55.000
Na de herindeling in 2003 hadden we op 1 januari 2003 55.496 inwoners. In 2010 zijn we voor het eerst onder de 55.000 inwoners gekomen, daar komen we nu dus voor het eerst weer bovenuit. In de gemeente wonen mensen van 110 verschillende nationaliteiten.

Meer informatie
Dit zijn de voorlopige cijfers. In de loop van 2023 zijn de definitieve cijfers bekend. Meer bevolkingscijfers vindt u op terneuzen.incijfers.nl.

Bevolking gemeente gegroeid