Woondeal voor 16.500 nieuwe woningen in Zeeland

Begin deze week is door Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), gedeputeerde Dick van der Velde en de Zeeuwse wethouders, waaronder onze wethouder Frank van Hulle een handtekening gezet onder de Zeeuwse Woondeal. De samenwerking moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen in Zeeland.

Met de Woondeal is de basis gelegd voor een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen. De partijen streven naar het bouwen van 16.500 extra woningen in Zeeland tot en met 2030. Voor de gemeente Terneuzen betekent dit dat we tot 2030 in totaal 1820 woningen willen toevoegen, waarvan tweederde betaalbaar is.

Hugo de Jonge over de Zeeuwse Woondeal: “Met overheden, corporaties en marktpartijen maken we afspraken om tot en met 2030 16.500 woningen te bouwen. Niet alleen in Vlissingen, Middelburg en Goes, maar in alle gemeenten bouwt Zeeland op de groei, in plaats van op de krimp. Ongelooflijk betekenisvol voor de leefbaarheid van Zeeland.”

De exacte cijfers van woningen kunnen afwijken. Partijen monitoren de voortgang en stellen streefcijfers bij als veranderingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven. Nu de Zeeuwse Woondeal een feit is, breekt de uitvoeringsfase aan.