Zeeland ontvangt €30 miljoen voor nieuwe Regio Deal

Vandaag besloot de ministerraad dat de aanvraag voor een nieuwe Zeeuwse Regio Deal is goedgekeurd. Zeeland ontvangt een bedrag van €30 miljoen om te investeren in projecten die bijdragen aan de brede welvaart in het grensoverschrijdende North Sea Port District.

Minister Hanke Bruins Slot nodigde de regio's in de zomer uit om met voorstellen te komen voor een nieuwe Regio Deal. Vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, ondernemers en (culturele) organisaties werkten daarop samen een propositie uit. Ze verzochten het Rijk om een bedrag van 35 miljoen euro te investeren in de specifieke opgaven van het grensoverstijgende North Sea Port District (NSPD) en haar directe omgeving aan beide zijden van de grens.

Nu bekend is welk bedrag wordt toegekend, wordt verder uitgewerkt welke concrete projecten er gaan plaatsvinden. Medio 2023 wordt dan de Regio Deal definitief vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk en de regio.

Op de grens van kracht en kwetsbaarheid

De Regio Deal is gericht op de zone rond het Kanaal Gent-Terneuzen en de havens in Vlissingen en Borsele. Dit North Sea Port District kenmerkt zich door veel bedrijvigheid, maar kampt ook met ontgroening, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Met de nieuwe Regio Deal willen we de brede welvaart in en rond het grensgebied van NSPD vergroten.

Om brede welvaart te bereiken, zetten we in op drie sleutelopgaven:

  • Versterken van gezonde leefomgeving door onder meer natuur en water
  • Aantrekken van talent door innovatie, kennistransfer en cultuurvernieuwing.
  • Vergroten bereikbaarheid van voorzieningen door slimme en duurzame mobiliteit die de landsgrenzen overstijgt.

De impact van de ingrepen in dit focusgebied zal ook elders in Zeeland merkbaar zijn.

Na uitvoering van de nieuwe Regio Deal voelen inwoners van het North Sea Port District zich gezonder, doordat de omgeving met veel groen en water uitnodigt om te bewegen. Culturele ontmoetingsplaatsen en gebieden waar innovatieve bedrijven, jongeren en onderwijs samenkomen, zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat. Hierdoor (ver)blijven steeds meer jongeren in de regio, wat een pluspunt is voor de bedrijven in het havengebied. De verwachting is dat deze maatregelen niet alleen effect sorteren in het NSPD, maar in de hele provincie.

Over de Regio Deals

Regio Deals zijn een instrument waarbij partners in de regio samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht van de regio versterken. Eerder werden Regio Deals afgesloten voor Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Deze leidden bijvoorbeeld tot het behoud van het groene onderwijs in Zeeland en het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Zeeuwse werkgevers. Ook zijn er veel netwerken ontstaan. Met de nieuwe Regio Deal voor het North Sea Port District bouwen we voort op deze successen.