Terneuzen ondertekent Schone Lucht Akkoord

Op maandag 30 januari ondertekende wethouder Laszlo van de Voorde het Schone Lucht Akkoord (SLA). Terneuzen is de eerste gemeente in Zeeland die het ondertekent. Het doel van dit akkoord is om de luchtkwaliteit blijvend te verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Zo dragen wij bij aan een betere gezondheid van onze inwoners. Daarnaast past het bij onze ambitie uit het bestuursakkoord. Hierin staat dat we vooraan willen lopen op het gebied van duurzaamheid.

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. De komende periode stellen we  een uitvoeringsplan op. Vervolgens gaan we aan de slag met de uitvoering van (lokale) maatregelen.

Een schone Kanaalzone

Wethouder Laszlo van de Voorde (Transities klimaat en duurzaamheid): “Onlangs hebben het onderzoeksproject ‘Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone’ afgerond. Het ondertekenen van het akkoord is een van de belangrijke aanbevelingen in het eindrapport. Dit gaat verder dan de Kanaalzone en eigenlijk ook over onze gemeentegrenzen heen. Het akkoord streeft de advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie na. Deze gaan verder dan de Europese milieunormen. Met het akkoord en het eindrapport gaan we zichtbaar actief aan de slag voor een gezondere leefomgeving. Dit doen we in overleg met partijen in onze gemeente en daarbuiten. Met als doel gezondheidswinst voor onze inwoners.”

Kijk voor informatie over het Schone Lucht Akkoord op www.schoneluchtakkoord.nl.