Project verlenging Laan van Othene in Terneuzen van start

Op donderdag 9 maart 2023 gaven wethouder Frank van Hulle (gemeente Terneuzen), wethouder Jeroen de Buck (gemeente Terneuzen) en gedeputeerde Harry van der Maas (Provincie Zeeland) het startschot voor de verlenging van de Laan van Othene in Terneuzen. Er komt een nieuwe route tussen de wijk Othene en de Terneuzensestraat (N290). Hierdoor wordt de wijk vanaf 2024 beter ontsloten.

De afgelopen jaren is de wijk Othene enorm gegroeid en daarmee is het autoverkeer van en naar de wijk toegenomen. Inwoners rijden nu via een route aan de noordkant Othene in en uit. Volgend jaar (2024) komt er een nieuwe weg aan de zuidkant. Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen zorgen samen voor de realisatie van de aansluiting van de Laan van Othene (een gemeentelijke weg) op de provinciale Terneuzensestraat (N290).

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik ben blij dat we nu echt gaan starten. Na een periode van zorgvuldig en constructief overleg met de grondeigenaren is overeenstemming bereikt. De bereikbaarheid van de wijk Othene en de verkeersveiligheid zal fors verbeteren met de komst van deze nieuwe route.”

Wethouder Frank van Hulle (ruimtelijke ontwikkeling en wonen): “De wijk Othene is nog steeds in ontwikkeling. Voor de huidige en toekomstige bewoners is de nieuwe ontsluiting aan de zuidkant zeer gewenst. We zijn verheugd dat we nu op volle snelheid aan de slag kunnen met de aanleg.”

Wethouder Jeroen de Buck (verkeer): “We kunnen starten met de verlenging van de Laan van Othene. Een mooi moment! De tweede aansluiting om het verkeer uit de wijk op een veilige en vlotte manier te kunnen ontsluiten, is nodig. Met deze nieuwe route krijgt de verkeersveiligheid en doorstroming in de hele kern Terneuzen een impuls, omdat verkeer niet meer allemaal via dezelfde weg door de stad moet.” 

Twee rotondes

De huidige halve rotonde in de wijk Othene wordt een volwaardige nieuwe rotonde. Ook komt er een nieuwe rotonde aan het einde van de nieuwe weg bij de aansluiting op de Terneuzensestraat. De Drieweg krijgt via een nieuwe parallelweg aansluiting op de nieuwe rotonde aan de Terneuzensestraat.

Planning en werkzaamheden

Nu de gronden zijn verworven, kan het project verder van start. De komende periode voeren we eerst archeologisch onderzoek uit door het graven van zogenaamde proefsleuven. Afhankelijk van het archeologisch onderzoek starten we naar verwachting dit najaar met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe weg. De aanleg neemt ongeveer een jaar in beslag. In 2024 kunnen de eerste auto’s de nieuwe route passeren.