Werkzaamheden aan het riool

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Dit jaar pakken we gedeelten aan van de wijken Noordpolder en Zuiderpark in Terneuzen. De reiniging van 25 km hoofdriolering gebeurt voor het grootste gedeelte door ons team Stadsservice. Het overige deel doet aannemer M.J. Oomen Leidingtechniek BV die ook de inspectiewerkzaamheden uitvoert. Maandag 16 januari is gestart met de werkzaamheden. Volgens de planning duren de werkzaamheden tot 24 februari.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurd vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Maatregelen

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Als er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeggemaakt worden. Hierdoor kan stankoverlast in de woning ontstaan. Na de werkzaamheden kunt u dit verhelpen door alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk wat rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om tijdens de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel dicht te houden.

Verkeershinder

De spoelwagen en inspectiewagen staan boven de inspectieputten van het riool. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen, kan er verkeershinder zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Bas Krugmann van ons team Techniek, tel 14 0115.