Locatieprofiel Oud Terneuzen in de maak

Er spelen verschillende belangen in Oud Terneuzen. Om gezamenlijk en op een goede manier gebruik te maken van dit toonaangevende gebied, is het belangrijk dat er een gemeenschappelijk idee ontstaat over hoe het gebied gebruikt dient te worden door ondernemers, bewoners, bezoekers en (evenementen)organisatoren. Daarom laat de gemeente Terneuzen een locatieprofiel opstellen. Lokale ondernemers, bewoners, bezoekers, en organisatoren van evenementen zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te denken.

Het historische horecagebied Oud Terneuzen biedt ruimte aan een klein, maar divers scala aan (horeca)ondernemingen, een aantal karakteristieke vakantiehuisjes en een informatiecentrum over Oud Terneuzen. Het is een sfeervol gebied, een charmant deel van de binnenstad met steegjes en kleinschalige horeca en wonen, zoals ook omschreven in het Totaalplan Binnenstad Terneuzen.
 

Locatieprofiel opstellen

Het doel van het opstellen van een locatieprofiel is om omwonenden en andere belanghebbenden duidelijkheid te geven. Ook helpt het de gemeente om afspraken te maken en passende vergunningen te verlenen en biedt het ondernemers en organisatoren van evenementen informatie en inspiratie. Zo is het voor iedereen duidelijk wat wel en niet is toegestaan in Oud Terneuzen. Adviesbureau Stad&Co begeleidt dit proces en stelt het locatieprofiel op.

 

Participatie

Kennis en ervaring van direct betrokkenen zijn belangrijk bij de ontwikkeling van het profiel. Daarom worden lokale ondernemers, bewoners, bezoekers en organisatoren van evenementen intensief betrokken bij het proces. Wie betrokken wil worden, kan zich nu al opgeven door een e-mail te sturen naar Marius Drissen van Stad&Co via marius@stadenco.nl. Draagvlak gaat boven snelheid, maar we gaan er vanuit dat we in juli 2023 een definitief locatieprofiel hebben.