Gemeente Terneuzen brengt inwoners bij elkaar met buurtapp Hoplr

Deze week start Hoplr in samenwerking met de gemeente Terneuzen een digitaal buurtnetwerk. Via deze app kunnen buren elkaar leren kennen en helpen. Alle buurten in de gemeente Terneuzen krijgen een besloten plek op dit platform. Buurtbewoners kunnen hier gratis gebruik van maken.

Hoplr is het digitale netwerk voor de buurt. Via dit platform kunnen buren spullen of diensten uitwisselen, activiteiten aankondigen, initiatieven lanceren, oproepen doen of elkaar gewoon beter leren kennen. Daarnaast ontvangen gebruikers van het netwerk meldingen van de gemeente Terneuzen over bijvoorbeeld werkzaamheden in hun buurt. Ook kunnen zij onveilige situaties of verbeterpunten doorgeven aan de gemeente.

Denk mee

De gemeente en Hoplr lanceren in april ook een online participatieplatform. Via dit platform kunnen inwoners meedenken over of meedoen met initiatieven van de gemeente. Later kunnen organisaties of inwoners zelf ook initiatieven plaatsen.

Gratis, veilig en reclamevrij

Het buurtnetwerk Hoplr is gratis, veilig en heeft geen reclame. De app werkt samen met de gemeente, maar de gebruiker bepaalt voor elk bericht zélf of de gemeente wel of niet kan meelezen. Persoonlijke gegevens zijn veilig en worden niet doorverkocht.

Meer verbinding

Wethouder Jeroen de Buck (burger- en overheidsparticipatie): “Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen wonen en leven. Dat staat ook in het Bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen’. Daar hoort alles bij wat voor inwoners van waarde is. Een fijne leefomgeving, verbondenheid met buurtbewoners en veiligheid zijn daarbij belangrijk. Een netwerk als Hoplr geeft hier invulling aan. Het is een extra middel om contacten te leggen en participatie te bevorderen, zaken in de leefomgeving aan te kaarten en eenzaamheid tegen te gaan. De app helpt buren om elkaar te bereiken.”

Registreren

Alle inwoners ontvangen in de komende weken een brief met daarin een buurtcode en instructies om zich te registreren. De gemeente Terneuzen hanteert daarvoor de 17 buurten en wijken zoals die nu ook ingedeeld zijn naar wijkwethouder en wijkcoördinatoren.
Op de website zoekt u op 'buurtapp' voor meer informatie.