Kleine overtredingen bij integrale controle bedrijven in Terneuzen

Donderdag 23 maart 2023 controleerden toezichthouders van de gemeente, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met inzet van politie op wet- en regelgeving bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen. Bij de controle van vier bedrijven stelden de toezichthouders verschillende kleine overtredingen vast.

Vastgestelde overtredingen

Bij een aantal bedrijven werden kleine bouwkundige gebreken vastgesteld. Met de eigenaren zijn hierover afspraken gemaakt om aanpassingen uit te voeren. Een aantal ondernemers kan een brief verwachten van de RUD met betrekking tot opslag en afvoer van stoffen, type inrichting en wijziging van eigenaar. De VRZ constateerde dat de opslag van stoffen in combinatie met brandveiligheid en elektriciteitsvoorzieningen niet in orde waren.


Handhaving

De verschillende deelnemende partijen van de controle schrijven als dat nodig is, de eigenaren van de bedrijven aan om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Dat kan door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Hiermee verplicht de gemeente, RUD of VRZ de eigenaren om iets te doen of juist te laten. Geeft de eigenaar niet op tijd gevolg aan de last, dan moet de eigenaar een bedrag aan de gemeente betalen of voert de gemeente de last uit op kosten van de overtreder.

                                                                        
Controle

De gemeente vindt het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners (RUD en VRZ) als één overheid naar buiten te treden en te controleren of bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen gelden. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties en problemen op bedrijventerreinen te voorkomen. Tot slot wil de gemeente met haar partners een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers en inwoners dat ze zich aan de regels moeten houden en dat we overtredingen niet toestaan. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk te zien dat we handhaven als dit niet zo is.


Waarop is gecontroleerd?

De partijen hebben gecontroleerd op wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, milieu en brandveiligheid. Ook op gemeentelijke regels, zoals bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening is gecontroleerd.


Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.