Verlenging crisisnoodopvang per 1 april 2023

De colleges van burgemeester en wethouders van Terneuzen, Hulst en Sluis besloten om de crisisnoodopvang na 1 april open te houden. Dit omdat de doorstroom van asielzoekers nog altijd onder grote druk staat. Er zijn nog steeds onvoldoende structurele opvangplekken in noodopvanglocaties en reguliere asielzoekerscentra van het COA.

De Zeeuws-Vlaamse colleges blijven hun verantwoordelijkheid in de huidige asielcrisis nemen. Dit betekent dat de opvang die de afgelopen periode is geboden na 1 april doorgaat. De colleges houden daarbij de huidige capaciteit van de verschillende opvanglocaties aan.

Locaties

De gemeente Terneuzen biedt sinds 22 juli crisisnoodopvang voor maximaal 75 personen in de voormalige bibliotheek in Terneuzen. De gemeente Hulst biedt sinds 11 oktober crisisnoodopvang voor maximaal 35 personen in de themazaal van zwembad Reynaertland. De gemeente Sluis vangt vanaf 11 oktober maximaal 40 personen op in de voormalige gymzaal in Aardenburg.

Gelijktijdig zoeken naar reguliere opvangplekken

Op dit moment verblijven landelijk nog altijd ongeveer 8.000 mensen in een crisisnoodopvang. Voor deze mensen is nog geen plek beschikbaar in een locatie in beheer van het COA. De verlenging geldt zolang het nodig is om de crisisnoodopvang open te houden als gevolg van de druk op de asielketen. Of zolang er binnen Zeeuws-Vlaanderen geen andere opvang in de vorm van noodopvang in beheer van het COA beschikbaar is. De verlenging duurt uiterlijk tot 15 december 2023.