Inventarisatie schade door PFAS

De Provincie Zeeland roept Zeeuwse partijen op om zich te melden als zij economische schade ondervinden van PFAS in de Westerschelde. Zo komt er een vollediger beeld van de schade die PFAS heeft veroorzaakt in Zeeland. Het gaat expliciet om een inventarisatie van de schade. Het is niet zeker of de melder de schade (of een deel daarvan) daadwerkelijk vergoed krijgt van de veroorzakers van de schade.

Het Rijk en de Provincie Zeeland verkennen de mogelijkheden om (een deel) van de door PFAS geleden schade te verhalen op de vervuilers. Daarvoor is het nodig om te weten welke partijen schade ondervinden en hoe groot de schade is. De Provincie Zeeland begint daarom met een inventarisatie.

Melden

Bedrijven, organisaties en inwoners die schade ondervinden van PFAS in de Westerschelde kunnen zich melden. Het is nog niet zeker of en in hoeverre aanvragers een vergoeding krijgen. Op www.zeeland.nl/pfas staat een formulier dat belanghebbenden kunnen invullen.

Gezondheidsschade geen onderdeel

Aangezien er op dit moment geen mogelijkheid is om een direct verband te leggen tussen de veroorzakers van PFAS in het water en de gezondheidseffecten op een individu, maakt gezondheidsschade geen onderdeel uit van de inventarisatie.

Digitaal spreekuur

Voor belanghebbenden die twijfelen of hun economische schade gekoppeld is aan PFAS zijn er twee digitale spreekuren. U kunt hier ook terecht met vragen over de inventarisatie of het formulier. De spreekuren zijn op vrijdag 3 maart van 11.00 tot 13.00 uur en op maandag 6 maart van 16.00 tot 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via pfas@zeeland.nl. U krijgt vervolgens een link toegestuurd om deel te nemen.