Denk mee over locatie regionale hub in Terneuzen

Het vervoerssysteem in Zeeland gaat veranderen. Vanaf 2025 kunnen reizigers in Zeeland kiezen uit een mix van (openbare) vervoersmiddelen (klein en groot). Ze kunnen daarbij gebruik maken van vervoersknooppunten (hubs) om comfortabel te wachten. Hun reis plannen en betalen ze via slimme apps of boeken ze via de mobiliteitscentrale. In Terneuzen komt een hub waar zes bussen en andere vormen van vervoer aankomen en vertrekken. We zijn op zoek naar een goed bereikbare, sociaal en verkeersveilige plaats voor dit vervoersknooppunt. Welke locatie heeft uw voorkeur?

Meedenken via doemee.terneuzen.nl

Wethouder Jeroen de Buck (Verkeer en vervoer): “Via ons participatieplatform doemee.terneuzen.nl kunt u meedenken over de beste locatie voor een regionale hub in Terneuzen. We willen vooral ook de mening van scholieren, studenten en net werkenden horen. Zij maken per slot van rekening het meest gebruik van het openbaar vervoer. Deze hub wordt een belangrijke spil om te reizen van en naar Midden-Zeeland en van en naar studentensteden in de rest van het land en België. Breng deze oproep dus onder hun aandacht!”

De enquête invullen, kan tot en met 28 september. Om actief mee te stemmen of een mening te geven, is (gratis) inschrijven noodzakelijk. Het is ook mogelijk om via de onlangs geïntroduceerde Hoplr-buurtapp mee te doen. Aanmelden voor de buurtapp kan via hoplr.com. Voor zowel de buurtapp als het online participatieplatform geldt dat gegevens niet verkocht worden en er geen reclame voorbijkomt.

Nieuwe vervoerssysteem

Het nieuwe vervoersysteem ziet er anders dan tot nu toe uit. Grote bussen leggen lange afstanden af tussen grotere vervoersknooppunten (hubs). Daar kan je op- en uitstappen of overstappen op andere vervoersmiddelen, zoals de flextaxi, buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, carpoolinitiatieven of deelauto’s en deelfietsen. Reizigers reizen daardoor sneller op de lange afstanden. En vanaf de hub bereiken ze hun bestemming door bijvoorbeeld gebruik te maken van deelfietsen, deelauto’s, buurtbus, flextaxi of eigen vervoer.

Meer informatie

De Zeeuwse gemeenten en de provincie werken het nieuwe vervoerssysteem de komende tijd nader uit. Zo wordt er gewerkt aan het testen van onderdelen uit het vervoersysteem, het realiseren van nieuwe opstapplekken/hubs, het beschikbaar maken van apps en het realiseren van een mobiliteitscentrale. Meer informatie is te lezen op: www.reizendoorzeeland.nl.